Startpagina Granen

Veel ziekte gespot in wintertarwe

Deze week werden op 21 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op onbehandeld gewas, in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Leestijd : 2 min

Het meerderdeel van de wintertarwe (77%) bevindt zich op dit moment in het stadium 39 (laatste blad volledig ontrold). Bij 10% van de waarnemingen is het stadium nog niet bereikt en bevindt de tarwe zich nog in het stadium 37 (puntje laatste blad zichtbaar). Bij 11% en 2% van de waarnemingen is het stadium 43 (aarzwelling net zichtbaar) en het stadium 45 (aarzwelling duidelijk zichtbaar) al bereikt.

Meeldauw komt voorlopig slechts in beperkte mate voor maar moet de volgende weken nog verder opgevolgd worden. Bladvlekkenziekte, gele en bruine roest komen wel meer voor.

Bladvlekkenziekte

Bladvlekkenziekte blijft veel aanwezig maar breidde de afgelopen week niet verder uit. Wanneer in dit stadium de voorlaatste en zeker de laatste bladlaag bladvlekkkenziekte vertonen, kan een behandeling noodzakelijk zijn. Voornamelijk gevoelige rassen moeten goed opgevolgd worden, zoals Safari en Amboise.

Gele roest

Gele roest blijft sterk aanwezig en breidde afgelopen week opnieuw verder uit naar de bovenste bladlagen. Bij verschillende percelen is een behandeling noodzakelijk zodat dit goed moet worden opgevolgd.

Voor een advies voor uw specifiek perceel verwijst LCG naar de mogelijkheid om een gratis telling via het Epipre-adviessysteem te laten doorrekenen, zodat u op een beredeneerde manier al dan niet een bespuiting kan uitvoeren.

Bruine roest

Bij 10 van de 21 waarnemingspercelen werd afgelopen week bruine roest teruggevonden. Bruine roest komt dus meer en meer voor. Eens er bruine roest wordt vastgesteld op een perceel, is een regelmatige opvolging sterk aanbevolen.

LCG

Lees ook in Granen

Geïntegreerde ziektebestrijding in graanteelt toegelicht

Granen Tijdens de graanavonden die eind februari - begin maart werden georganiseerd doorheen Vlaanderen gaven Bram Vervisch & Jonas Claeys van Inagro én coördinatoren van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) toelichting bij de geïntegreerde ziektebestrijding van wintergranen.
Meer artikelen bekijken