Startpagina Varkens

Veepeiler Varkens begeleidt bij complexe dierengezondheidsproblemen

Veepeiler Varken heeft als taak de Belgische varkenssector te ondersteunen bij de aanpak van de meest diverse dieren-gezondheidsproblemen. Varkenshouders en hun dierenartsen kunnen bij complexe problemen een beroep doen op Veepeiler voor tweedelijnsdiergeneeskunde en bedrijfsbegeleiding.

Leestijd : 3 min

Veepeiler Varken werd 13 jaar geleden opgericht op initiatief van DGZ, ARSIA en de faculteiten Diergeneeskunde van de universiteiten van Gent en Luik. Het doel van Veepeiler is meer inzicht verwerven in de gezondheidsproblemen waarmee de varkenshouderij te maken krijgt en ondersteuning bieden bij de oplossing van deze problemen. Het Sanitair Fonds zorgt voor de financiële ondersteuning van dit initiatief.

Veepeiler houdt de vinger aan de pols met behulp van praktijkgerichte onderzoeksprojecten en tweedelijnsdiergeneeskunde, en onderhoudt een nauw contact met de varkenshouders en dierenartsen in het veld. Zo kan Veepeiler ook kort op de bal spelen wanneer er nieuwe aandoeningen opduiken.

Tweedelijnsdiergeneeskunde

In samenspraak met de bedrijfsdierenarts kunnen varkenshouders begeleiding bij Veepeiler aanvragen. Dit kunnen ze doen als ze te maken hebben met een probleem waar er niet onmiddellijk een oplossing voor gevonden wordt, ook niet nadat er al standaard (laboratorium-)onderzoeken zijn uitgevoerd om het probleem in kaart te brengen.

Veepeiler tracht dan samen met de bedrijfsdierenarts en de veehouder tot een diagnose te komen om vervolgens de problematiek op het bedrijf aan te pakken.

Voor de volledige ondersteuning door Veepeiler betaalt de veehouder een forfait van 102 euro inclusief de begeleiding door een dierenarts van Veepeiler in de vorm van verschillende bedrijfsbezoeken en relevante laboratoriumonderzoeken en/of autopsies.

Waarom wordt Veepeiler ingeschakeld?

In 2018 kreeg Veepeiler 31 aanvragen voor begeleiding en dit resulteerde in 60 bedrijfsbezoeken.

Varkenshouders doen vooral een beroep op Veepeiler in het geval van vruchtbaarheidsproblemen zoals te veel doodgeboren biggen, verwerpers of herlopers of problemen met de spermakwaliteit.

Andere kwesties waarvoor Veepeiler veelvuldig ingeschakeld wordt, zijn bijvoorbeeld kreupelheid (en andere locomotorische problemen) en verminderde prestaties (te veel achterblijvers of wegkwijners voornamelijk bij biggen in de kraamstal en de biggenafdeling). Maar uiteraard reikt de tweedelijnsdiergeneeskunde door Veepeiler veel verder dan enkel deze problemen (figuur 1).

Veepeiler fig 1

De meeste problemen die Veepeiler in 2018 onderzocht, bleken in de eerste plaats het gevolg te zijn van een bacteriële besmetting. Dit houdt onder andere ademhalingsproblemen in ten gevolge van APP en darmproblematiek ten gevolge van dysenterie, salmonella of E. coli (of een virale besmetting (PRRS en PCV2) – zie figuur 2. Dit is een kentering ten opzichte van 2017, toen onvolkomenheden in het bedrijfsmanagement het vaakst naar voren kwamen als belangrijkste factor.

Veepeiler fig2

Wens je een beroep te doen op Veepeiler?

Heb je op jouw bedrijf te kampen met een problematiek waarvan de oorzaak of de oplossing ondanks verschillende onderzoeken niet gevonden wordt? Dan kun je een begeleiding door Veepeiler aanvragen. Dit doe je via jouw bedrijfsdierenarts. Deze neemt op zijn beurt contact op met de regiodierenarts van DGZ, die de bedrijfsbegeleiding door Veepeiler coördineert.

Zolas eerder aangehaald bestaat de begeleiding uit één of meerdere bedrijfsbezoeken aangevuld met de laboratoriumonderzoeken relevant voor de problematiek. Dankzij de tussenkomst van het Sanitair Fonds betaalt je als veehouder een forfaitair bedrag van slechts 102 euro.

Meer weten over Veepeiler?

Elk jaar bundelt Veepeiler de belangrijkste bevindingen van zijn projecten en activiteiten tweedelijnsgeneeskunde in een activiteitenrapport. Het rapport voor 2018 is nu beschikbaar op de website van DGZ. Met vragen over bioveiligheid en de bestrijding van PRRS kun je terecht bij je bedrijfsdierenarts en bij DGZ op tel. 078 05 05 23 of e-mail.

Charlotte Brossé, DGZ

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken