Startpagina Granen

Ontvangstvoorwaarden voor inlandse granen van de oogst 2019

De ontvangstvoorwaarden voor inlandse granen van de oogst 2019 werden onlangs gepubliceerd door Synagra, het nationaal syndicaat van de handel in granen en andere landbouwproducten.

Leestijd : 3 min

Volgens de algemene voorwaarden van Synagra gebeurt de aanvaarding telkenmale in het magazijn van de koper, per vracht en per perceel.

De levering moet gedekt zijn door een autocontrolesysteem (Vegaplan) of kwaliteitsovereenkomst.

Er is een meldingsplicht aan de eerste koper van:

- zichtbare aantasting door fusariose;

- aanwezigheid van moederkoren;

- stockagemogelijkheid op de hoeve

van zowel granen als aardappelen (CIPC-problematiek).

De verzekerings-, opslag- en controlekosten bedragen  €0,25 per veertiendaagse en per ton vanaf 15 november voor alle granen.

Maalderijtarwe

1) Vochtgehalte en hectolitergewicht

In onderling overleg overeen te komen voor de bakwaardige variëteiten.

2) Onzuiverheden

Onzuiverheden zijn vreemde, gebroken korrels met een volume kleiner dan een zeef van 2 mm.

Het minimumforfait voor onzuiverheden bedraagt 1,5%. Vanaf 1,5%: 0,1 per 0,1.

Werkelijke onzuiverheden bepalen kan op aanvraag van één der partijen na ontleding op zeef van 2mm en meer dan 3,5mm.

Vanaf 3 %: aftrek van 0,05 per 0,1.

Maximum 6 %.

3) Gewichtsverlies

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

4) Staat van de granen:

- Gekiemde granen: maximum 2,5%.

- Moederkoren: bij aanwezigheid van moederkoren gebeurt er declassering naar voedertarwe.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Met een minimumforfait van  €60 euro:  €7 per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 15,6%.

Standaardtarwe

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,12 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 75 kg.

- Aftrek: 74,9 tot 72 kg: 0,05% per 0,1%;

71,9 tot 68 kg: 0,1% per 0,1%;

minder dan 68 kg: 0,2 % per 0,1%.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5%.

- Vanaf 0,51%: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

5) Moederkoren:

Maximum 1 g/kg.

6) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Met een minimumforfait van  €60:  €7 per 1.000 kg.

7) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 15,6%.

Winter- en zomervoedergerst

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 63 kg.

- Aftrek: 62,9 tot 58 kg: 0,05 % per 0,1;

minder dan 58 kg: 0,1% per 0,1%.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5%.

- Vanaf 0,51%: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Met een minimumforfait van  €60:  €7 per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 15,6%.

Rogge en triticale

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 70 kg.

- Aftrek: 69,9: 0,05% per 0,1.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5%.

- Vanaf 0,51%: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

5) Moederkoren:

Maximum 1 g/kg.

6) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Met een minimumforfait van  €60:  €7 per 1.000 kg.

7) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 15,6%.

Spelt

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 13,5%.

- Aftrek: vanaf 13,6: 0,15 per 0,1%.

- Droogkosten: van 15 tot 15,5%:  €1;

meer dan 15,5% (zie tabel)

DROOGKOSTEN

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,51 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

4) Moederkoren:

Maximum 1 g/kg.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Met een minimumforfait van  €60: 9 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 15,1%.

Haver

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 50 kg

- Aftrek: 49,9 tot 48: 0,05% per 0,1;

47,9 en minder: 0,1 per 0,1;

minder dan 42: prijs overeen te komen.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Met een minimumforfait van  €60: 7 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 15,6 %.

Maïs

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 15%.

- Aftrek: 15,1 tot 30: 0,13 per 0,1%;

30,1 tot 35: 0,14 per 0,1%;

meer dan 35: 0,15 per 0,1 %;

meer dan 40: recht op weigering.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,6 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

4) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Met een minimumforfait van  €60:  €7 per 1.000 kg.

5) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 15,1 %.

Koolzaad

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 9 %.

- Aftrek: vanaf 9,1: 0,15 per 0,1%.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 2,5%.

- Vanaf 2,6%: 0,1 per 0,1;

2,6 % en +: reinigingskosten:  €5 per 1.000 kg.

3) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

4) Staat van de granen:

Zonder schimmelvorming en verhitting.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Overeen te komen.

6) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 9,1%.

Voedererwten en veldbonen

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14%.

- Aftrek: vanaf 14,1: 0,15 per 0,1%.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5%.

- Vanaf 1,6%: 0,1 per 0,1;

2,6 % en +: reinigingskosten:  €5 per 1.000 kg.

3) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

4) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Overeen te komen.

5) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 16,1%.

Brouwgerst

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14 %.

- Aftrek: vanaf 14,1: 0,15 per 0,1%;

meer dan 17: declassering naar voedergerst.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5%.

4) Staat van de granen:

- Eiwitgehalte: maximum 11,5.

- Kalibrage: minimum 90 % op zeef 2,5 mm;

vanaf 89,9 tot 80%: aftrek 0,05 per 0,1.

- Orgettes: maximum 3% op zeef 2,2 mm.

- Kieming: minimum 95%.

- Raszuiverheid: minimum 94%.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

Overeen te komen.

6) Ventileren en drogen:

Uit te voeren vanaf 14,1 %.

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken