Startpagina Granen

Onbevangen blik op tarwe- en gerstrassen

Op de Pibo-campus in Tongeren viel er weer heel wat te bezichtigen dit jaar. Granen, suikerbieten, cichorei,... het kwam allemaal aan bod. In dit artikel vestigden we de focus op de graanrassen. Welke zijn gevoelig voor ziekten en plagen? Of gewoon: welke haalden de grootste opbrengst? We vatten het voor u samen.

Leestijd : 4 min

D it jaar legde het Pibo weer een heuse rassenproef aan, zowel in wintergerst en wintertarwe. In het veld kon je maar liefst 19 (waaronder 7 nieuwe) gerstrassen en 30 (waaronder 13 nieuwe) wintertarwerassen bewonderen. De ontwikkeling verliep niet volledig zonder problemen. “In wintertarwe waren septoria en gele roest al vroeg aanwezig”, klinkt het. Meeldauw kreeg er dan weer de kans om te ontwikkelen door het warmere weer erna, gevolgd door de regen. Eind mei kwam bruine roest opsteken.

De nodige behandelingen werden dan uitgevoerd. Tegen gele roest werd een T0 ingezet met Capalo, samen met een verkorting. Voor de T1 koos men voor Capalo met Pugil. Librax werd ingezet in T2.

Wintertarwe

Onder de nieuwe rassen zaten Campesino en LG Initial van Aveve, Concret en WPB Durand van Clovis Matton, WPB Calgary, KWS Kerrin en Ragnar van Rigaux, KWS Extase van Philip-Seeds, Imposanto en LG Mocca van Phytosystemen, SY Loki en ander nieuw ras van Syngenta en Skyscraper van SCAM.

KWS Smart, Sahara, KWS Dorset, Gleam, KWS Talent, Johnson, Anapolis, RGT Sacramento, Chevignon, Bennington, Gedser, Mentor, Amboise, Bergamo, Stereo, Graham en Safari lagen ook nog aan in de proef.

Van alle rassen die getest waren, waren er 11 rassen resistent tegen oranje tarwegalmug , waarvan ook dit jaar melding is gemaakt in de regio Gembloux. Onder die rassen behoorden KWS Smart, KWS Dorset, Gleam, LG Initial, KWS Kerrin, Stereo, LG Mocca, SY Loki, Safari en Skyscraper.

Een lang gewas en dus lang stro kan je krijgen van WPB Durand en KWS Smart, waarvan die laatste werd bevestigd legervast te zijn. Campesino, KWS Talent, Chevignon en Bergamo bleken vrij lang, met Campesino en Bergamo goed legervast in het veld. Stereo is gemiddeld van lengte maar toonde zich ook legervast.

Korte tot vrij korte rassen worden eerder als goed legervast beschouwd, en dat bewezen de rassen Sahara, Concret, WPB Calgary, KWS Kerrin, Amboise en SY Loki. Andere korte rassen in het veld waren RGT Sacramento, Ragnar en KWS Extase.

Elk ras werd wel door een bladziekte aangetast: gele roest, septoria, meeldauw en bruine roest . In de onbehandelde percelen komt in ieder geval de ware aard boven. Van sommigen was dat te verwachten, omdat de mandataris dat aangaf. KWS Dorset en Concret zijn een beetje gevoelig aan meeldauw, en dat klopte ook met de waarnemingen. Andere rassen deden dan weer niet wat ze beloven, en toonden meer ziekten.

Amboise, Bennington en RGT Sacramento waren nog gemiddeld aangetast met gele roest, maar LG Mocca en Sahara waren het zwaarst aangetast. Qua meeldauw, Septoria en bruine roest was elk ras wel door iets aangetast, maar die aantasting was steeds binnen de perken.

Enkele rassen vielen dan weer op vanwege hun zeer goede gezondheid op de vier ziekten: KWS Extase, Safari, WPB Calgary en Graham. SY Loki deed het ook zeer goed naar gele roest toe.

Na behandeling deden de rassen het een pak beter en werden ze gezond tot perfect verklaard. Enkel bij Initial was er nog wat septoria aanwezig. In LG Mocca was gele roest nog fel aanwezig, en in Sahara was ook nog gele roest te vinden. In RGT Sacramento verbeterde de septoria-aantasting niet, en de meeldauwaantastig slechts gedeeltelijk.

Qua opbrengst in 2018 wist Pibo van volgende rassen te vertellen dat ze meer dan 11 ton produceerden: KWS Smart, Sahara, KWS Dorset, Gleam, Johnson, Anapolis, RGT Sacramento, Bennington, Gedser, Mentor, Amboise en Bergamo.

Wintergerst

Eerst werd vermeld dat het areaal wintergerst met bijna 12% is gestegen ten opzichte van 2018, tot 16.005 ha. De reden voor die toename wordt gezien in veredeling, wat ervoor zorgde dat de opbrengsten verhoogde. Een tweede reden is dat gerst beter tegen droogte kan dan tarwe, én de teeltkosten zijn lager. Echter, de teelt gaat niet zonder problemen want de goedkeuring van de werkzame stof fenpropimorf is verlopen op Europees niveau. Dit wil zeggen dat de toelating voor de gewasbeschemingsmiddelen Capalo, Corbel, Diamant, Opus Team en Palazzo zullen worden ingetrokken, en dat op 31 oktober 2021.

Omdat er nog geen andere oplossing is in granen tegen bladluis, zal de landbouwer de bladluisdruk nauwkeuriger moeten opvolgen.

In de rassenproef liggen zeven nieuwe rassen aan: Faro, KWS Orbit, LG Zebra, Margaux, Novira, Coccinel en SY Galileo. Andere meer gekende rassen zijn Bazooka, Hedwig, KWS Keeper, KWS Tonic, Monique, Rafaela, Smooth, SU Jule, Tektoo, Verity, Wootan en Quadriga.

Hedwig en SY Gallileo zijn duidelijk de langste rassen in de proef en geven veel stro.

Van de gangbare rassen die al meer dan 3 jaar in proef liggen, zijn Rafaela, KWS Tonic en Quadriga goede keuzes. Rafaela, omdat die tolerant is voor dwergvergeling. Het was een van de vroegste in de proef, maar was onbehandeld wel een van de ziekste. Behandeld doet die het wel goed. KWS Tonic was zeer veel uitgezaaid dit jaar, en is volgens Pibo een van de betere oude rassen. Quadriga scoorde het best in 2017, met een opbrengst van 9.900 kg aan 15% vocht.

Verder zijn Hedwig, KWS Orbit, Verity, Smooth, Bazooka en Wootan de nieuwkomers met potentieel. Redenen: Hedwig was het langste ras, KWS Orbit gaf de hoogste opbrengst vorig jaar (9,9 ton/ha) en Verity was een mooi gezond ras in het onbehandelde.

Onder de hybriden is volgens Pibo Smooth aan te raden. Dit ras kende een ongelijke stand, wat een kenmerk is bij hybride rassen. Het scoort altijd een hoog hectolitergewicht en op vier jaar in Pibo haalt het een gemiddelde van 107%. Bazooka haalt de hoogste opbrengst onder de hybriden met 9,8 ton/ha. Wootan is ook een hybride, die tot één van de grootste in proef is en gedurende de twee jaar in proef een opbrengst haalt van 105%.

Marlies Vleugels

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken