Recht: noodzakelijke toestemming

Recht: noodzakelijke toestemming

Volgens artikel 30 van de pachtwet is het voor de pachter verboden om het gepachte goed geheel of ten dele in onderpacht te geven zonder toestemming van de verpachter. Deze toestemming moet, op straffe van nietigheid en voorafgaand aan de onderpacht of aan de overdracht, schriftelijk worden gegeven. De toestemming tot overdracht van pacht kan niet gelden als toestemming tot onderpacht.

De huurder die, in strijd met artikel 30 pachtwet, het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk onderverhuurt of zijn...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Ik wil meer artikel lezen
Ik profiteer ervan
Ik ben abonnee en
heb een account
ik meld mij aan
Ik ben abonnee en
ik wil Landbouwleven online lezen
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent