Startpagina Bieten

Stand van de bieten en cichorei

Eind juli werden de suikerbieten voor het eerst bemonsterd. Voorlopig staan de bieten er goed bij, met een iets lager suikergehalte dan in 2018. Ook de ziektedruk blijft laag.

Leestijd : 2 min

Algemene tendens van de eerste bemonstering

De resultaten van de eerste bemonsteringen bij de Tiense Suikerraffinaderij op 29 juli zijn de volgende:

SBbemonstering1

Deze zijn gebaseerd op analysen van hele bieten.

De eerste bemonstering is uitgevoerd pas enkele dagen na de regenperiode van verleden week. De biet wordt gekenmerkt door een wortelgewicht van 48 ton/ha zoals in 2018, maar een lager suikergehalte. De bladmassa is normaal en hoger dan in 2018. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.

Trage progressie van de bladziekten in bieten

Van de 48 percelen van de waarnemingsvelden van deze week, bereikten 17% van de percelen de behandelingsdrempel voor cercospora, oftewel 8 percelen van de 48. (Cercospora drempel = 5% van de bladeren aangetast door ten minste één cercospora-vlek ).

Roest werd waargenomen in 31 percelen (waarvan 5 percelen de behandelingsdrempel overschreden) en witziekte in 20 percelen (waarvan 5 percelen de behandelingsdrempel overschreden).

We adviseren u om regelmatig uw percelen te controleren en om alleen te behandelen wanneer de drempel is bereikt. Preventieve toepassingen van fungiciden zijn niet rendabel in de bietenteelt.

Als de behandelingsdrempel wordt bereikt voor ten minste één ziekte, wordt aanbevolen om een erkend fungicide toe te passen aan de erkende dosis.

Netwerk bladziekten bij cichorei

Sinds vele jaren en dankzij externe medewerkers, wordt elke week een opvolging van bladziekten bij de cichorei uitgevoerd. De evolutie van bladziekten kan worden waargenomen op cartografische illustraties die regelmatig worden bijgewerkt op de KBIVB-website.

Tot op heden zijn sommige symptomen van roest en alternaria zichtbaar in de cichorei percelen.Het wordt aanbevolen om de velden te controleren voordat u een behandeling uitvoert.

Bedenk dat:

• Een behandeling wordt aanbevolen in geval van zichtbare en significante aanwezigheid van roest of zichtbare aanwezigheid van witziekte.

• Fungiciden kunnen alleen worden toegepast bij aanwezigheid van symptomen van bladziekten en niet preventief (IPM-voorschriften).

• Behandeling is over het algemeen niet nodig voor cichorei dat tot eind september wordt geoogst

• Een enkele toepassing is meestal voldoende bij cichorei

De evolutie van bladziekten kan op een kaart worden gevisualiseerd die elke week wordt bijgewerkt.

De lijst van de erkende fungicide middelen is beschikbaar op de website van de KBIVB.

Naar KBIVB

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken