Startpagina Uw stem

Opinie: Bayer's lobby gebaseerd op winstbejag

Leestijd : 2 min

Volgens Robert D'hollander hebben Bayer-Monsanto's activiteiten uitsluitend nobele doelen. Helaas is het beeld dat opdoemt uit het bewijs dat wij verzamelden rond Bayer's lobby-activiteiten over de jaren heen, heel wat minder fraai. Wetenschappelijk onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat er een enorme daling is in de hoeveelheid en diversiteit van insecten, hetgeen een grote bedreiging voor ons ecosysteem is. EFSA concludeerde dat neonicotinoïden daar mede schuldig aan zijn.

De producenten, met name Bayer en Syngenta, hebben er alles aan gedaan om door te kunnen gaan met de verkoop van deze zeer schadelijke producten: een rechtszaak tegen de Europese Commissie, dreigen met economische verliezen, en de schuld afschuiven op de boeren, die de pesticiden verkeerd gebruikt zouden hebben (wat bij seed coating moeilijk voorstelbaar is). Ook heeft Bayer een cruciale rol gespeeld in het laten ontsporen van EU maatregelen tegen hormoonverstorende middelen, die ernstige effecten op de gezondheid kunnen veroorzaken, met name bij de ontwikkeling van (ongeboren) kinderen.

Selectiviteit

Pesticiden zijn niet allemaal 'selectief', zoals D'hollander stelt. Roundup (glyfosaat) en Basta (glufosinaat) zijn juist niet-selectieve onkruidverdelgers, wat wil zeggen dat ze vrijwel alle planten doden, behalve de gewassen die er door middel van genetische modificatie tolerant voor zijn gemaakt. Deze onkruidverdelgers hebben dus een negatief effect op de biodiversiteit. Glyfosaat wordt vermengd met vele co-formulanten, die tezamen van Roundup juist een zeer giftig product maken. In Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay, waar deze middelen grootschalig worden ingezet op de sojaplantages, lijden omliggende boerenbedrijfjes onder de gevolgen ervan.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft al het beschikbare wetenschappelijk bewijs op een rij gezet, en concludeerde dat glyfosaat op zichzelf al 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is voor mensen. Dat had in de EU moeten leiden tot een verbod, op basis van de pesticidenwetgeving. In de VS leidde dit tot rechtszaken, met gigantische boetes voor Bayer-Monsanto als gevolg. Door deze processen is veel materiaal gepubliceerd (de 'Monsanto Papers') dat aantoont dat Monsanto het absoluut niet nauw nam met wetenschappelijke integriteit.

Het bedrijf Bayer-Monsanto lijdt nu grote schade, door haar eigen kortzichtigheid en winstbejag.

Nina Holland, Corporate Europe Observatory

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken