Verpachter moet in principe betalen voor deherstellingswerken, ontstaan door de ouderdom

De verpachter moet tijdens de pachttijd alle herstellingen doen die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de pachter. De verpachter moet eveneens de kleine herstellingen uitvoeren wanneer alleen ouderdom of overmacht de oorzaak zijn.
De verpachter moet tijdens de pachttijd alle herstellingen doen die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de pachter. De verpachter moet eveneens de kleine herstellingen uitvoeren wanneer alleen ouderdom of overmacht de oorzaak zijn. - Foto: LBL

Over herstellingswerken aan de gepachte gebouwen wordt niks specifieks bepaald in de Pachtwet. Wel kunnen we in het Burgerlijk Wetboek teruggrijpen op de algemene regels inzake huur. Op basis van artikel 1719,2 Burgerlijk wetboek is de verpachter niet alleen verplicht het pachtgoed in goede staat af te leveren. Hij is ook verplicht uit de aard van de overeenkomst en zonder dat daartoe een bijzonder beding nodig is, het goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen voor het gebruik waartoe het verpacht is. Tot slot moet de...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Ik wil meer artikel lezen
Ik profiteer ervan
Ik ben abonnee en
heb een account
ik meld mij aan
Ik ben abonnee en
ik wil Landbouwleven online lezen
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent