Nederlands boerenprotest gaat verder

Op 14 oktober was er opnieuw Nederlands boerenprotest, onde rmeer aan het provinciehuis in Zwolle.
Op 14 oktober was er opnieuw Nederlands boerenprotest, onde rmeer aan het provinciehuis in Zwolle. - Foto: AFP

Na het succesvolle boerenprotest op 1 oktober bleef het de voorbije dagen onrustig bij onze noorderburen.

De eerste nieuwe acties tegen het stikstofbeleid en het negatieve beeld dat over boeren wordt gecreëerd, startten vorige vrijdag, 11 oktober, al in Leeuwarden en Den Bosch.

Gisteren, maandag 14 oktober, gaven boeren opnieuw massaal gehoor aan de oproep van de boerenorganisatie LTO Noord om te protesteren. Onder meer in Groningen, Assen, Zwolle, Arnhem, Utrecht, Haarlem en Den Haag verzamelden boze boeren zich bij de provinciehuizen. Ze veroorzaakten eerder in de ochtend flinke files en opstoppingen.

LTO Noord wil, net als andere boerenorganisaties zoals Farmers Defence Force en Agractie, intrekking van de beleidsregels die de provincies afgelopen week bekendmaakten. Daarin staat de aanpak van de provincies om de stikstofuitstoot te beperken. De provincies gaan nog verder dan de aanpak die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder bekendmaakte.

Opschorting in sommige provincies

Het protest kende een gunstig resultaat. In Friesland trok het provinciebestuur eind vorige week de aangekondigde beleidsregels met de stikstofaanpak voorlopig in. Ook Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben al aangegeven de stikstofregels op te schorten. In een aantal provincies hebben de protesten evenwel geen concrete toezeggingen over uitstel opgeleverd. In (Nederlands) Limburg trokken de boze boeren vandaag (15 oktober) naar het provinciehuis in Maastricht. In Zeeland loopt het overleg nog.

In Groningen liep het protest jammer genoeg uit de hand en werd de deur van het provinciehuis geforceerd. Een boer reed ook met zijn tractor in op een agent te paard. De boeren namen er geen genoegen met de toezegging om pas op dinsdag overleg te plegen.

Nieuwe acties op woensdag... en donderdag

Ook morgen, 16 oktober, komen de boeren opnieuw op straat. De actiegroep Farmers Defence Force roept agrarisch Nederland op om ‘s morgens naar het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIMV) in Bilthoven af te zakken. Het RIMV wees de landbouw aan als grote vervuiler, maar weigert haar berekeningsmethodes bekend te maken. ‘s Middags ligt Den Haag in het vizier, waar de actiegroep zijn eisen zal bekend maken aan het het kabinet aan het Tweede Kamergebouw.

De dag nadien willen de misnoegde boeren de Nederlandse burgers bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun aan de boeren. Ze willen dit doen door hen een boer-burger ontbijt aan te bieden in Den Haag om het ongemak, dat de demonstraties ongetwijfeld hebben opgeleverd, enigszins te verzachten. Hierna volgt een Tour de Boer per trekker langs overheidsgebouwen.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent