Startpagina Veeteelt

‘Slachtafval als veevoeder helpt veehouderij verduurzamen’

Slachtafval is de meest kansrijke reststroom die als grondstof voor veevoeder kan dienen. Door slachtafval te gebruiken, kan de veehouderij minder afhankelijk worden van de invoer van eiwitrijke producten zoals Braziliaanse soja, waarvoor regenwoud sneuvelt. Dat concludeert de Nederlandse universiteit Wageningen UR. Om de inzet van slachtafval te bewerkstelligen, moet wel wet- en regelgeving worden aangepast.

Leestijd : 2 min

Wageningen UR schreef een rapport over welke mogelijkheden er in Nederland zijn om meer diervoeders te produceren. Het idee is dat voor verduurzaming van de veehouderij Nederland minder afhankelijk moet worden van de invoer van eiwitrijke producten. Voor ons land geld in principe hetzelfde. Dat zou kunnen door meer reststromen te gebruiken voor de productie van veevoer. Op dit moment zijn er volgens de onderzoekers geen gemakkelijke, snelle oplossingen.

Het totale volume aan diervoedergrondstoffen bedroeg vorig jaar 16,7 miljoen ton. Die grondstoffen bestaan voor 51,9% uit basisgrondstoffen en voor 42,7% uit restproducten uit de levensmiddelenindustrie. Dat zijn vooral eiwitrijke producten. Daarnaast worden nog mineralen, additieven, vetten en oliën gebruikt.Naast co-producten zijn mogelijkheden verkend van andere mogelijke reststromen die ingezet kunnen worden zoals slachtafval, groenbemesters, sloot en bermmaaisel, niet geconsumeerd voedsel, gewasresten.

Het slachtafval is de meest kansrijke mogelijkheid om de import van eiwitrijke grondstoffen te beperken, aldus de onderzoekers. Maar dan moet de wet- en regelgeving wel worden aangepast. Maar dan moet wet- en regelgeving aangepast worden want diermeel is sinds de sinds de uitbraak van BSE, ook wel ‘gekkekoeienziekte’ werd het gebruik van diermeel vanaf december 2000 verboden als grondstof voor veevoeder. De EU legde ook de verwerking van andere dierlijke reststromen aan banden, zoals vleesresten, huid en botten die veel waardevolle eiwitten bevatten.

Diermeel van varkens en pluimvee mag alleen worden verwerkt in voer voor huisdieren en vissen. In een nieuw voorstel van de EU mogen varkensrestproducten in pluimveevoer worden verwerkt. Zo handhaaft de EU het kannibalismeverbod, maar kunnen er meer dierlijke reststromen worden verwerkt in het veevoer. Het besluit zou opmaat kunnen zijn naar verdere versoepeling.

Groenbemesters (vooral gras) worden soms wel ingezet maar een grotere inzet is niet gunstig voor bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. Een interessante mogelijkheid is mogelijk insectenkweek op afvalproducten of niet geconsumeerd voedsel. Maar ook hier zal wet- en regelgeving aangepast en moet de insectensector nog weten op te schalen tot industriegrootte.

Jan Cees Bron

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken