Teeltinschrijving pootaardappelen via het e-loket

Teeltinschrijving pootaardappelen via het e-loket

Na de indiening van de teeltinschrijvingen zal het Departement Landbouw en Visserij de noodzakelijke kwaliteitscontroles verrichten op de ingediende teelten en de geoogste partijen. Alleen de partijen pootaardappelen die via het e-loket werden aangegeven, kunnen gebruikt worden voor deze inschrijving.

De partijen pootaardappelen die na alle controles voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen, krijgen een certificering en kunnen vervolgens in de handel worden gebracht.

U vindt meer informatie op http://www.vlaanderen.be/landbouw/pootaardappelen. Op het e-loket van het departement vindt u meer informatie over het inschrijven van de teelten.

Meest recent

Meest recent