Milcobel ontslaat CEO Peter Koopmans vanwege lage melkprijs

Koopman (rechts) en voorzitter Ryckaert enkele weken geleden, toen de crisis wel duidelijk was maar misschien niet de omvang.
Koopman (rechts) en voorzitter Ryckaert enkele weken geleden, toen de crisis wel duidelijk was maar misschien niet de omvang. - Foto: JCB

Milcobel is – net zoals de gehele sector – voortdurend in verandering, zo valt te lezen in een persverklaring. Daarbij verwijst de onderneming naar externe dynamieken zoals de marktontwikkelingen en en beleid. Anderzijds zijn er intern aangedreven veranderingstrajecten die een betere rendabiliteit beogen. De Raad van Bestuur stelt vast dat niettegenstaande de investeringen van de voorbije jaren, het uitgebreide productportfolio, de posities in nieuwe markten, en alle lopende uitvoeringen van de strategische oriëntaties, de melkprijs niet op peil kwam.

Daarbij verwijst het naar bedrijven in de omgeving die beter betalen, waarbij te denken valt aan de landgenoten van Laiterie Des Ardennes (LDA) en het Nederlandse FrieslandCampina. In een recent interview met Landbouwleven zei Koopmans hierover dat Milcobel tactisch teveel had ingezet op room, terwijl juist de boterprijs uitzonderlijk sterk verbeterde. Ook is het bedrijf volgens hem teveel afhankelijk van poeder. Linksom of rechtsom is de Milcobel-melkprijs al enige tijd duidelijk minder goed dan van de concurrentie.

Melkprijs van 30,50 cent

“Het melkprijsbesluit van vorige week, 30,5 cent, is de druppel geweest”, zegt directeur coöperatiezaken Eddy Leloup desgevraagd. De meest directe concurrent, LDA, betaalt 32,50 cent per liter. Bij Ryckaert was nog wel vertrouwen in Koopmans’ capaciteiten het schip te keren, maar bij teveel leden niet. “Uiteindelijk maken zij, de leden, de coöperatie. Voor de voorzitter van de Raad van Bestuur weegt hun sentiment uiteindelijk het zwaarst. Er mag geen onwerkbare situatie ontstaan.”

De melkprijs is laag en de winst van het bedrijf is minimaal. Het bedrijf investeerde de afgelopen 7 tot 8 jaar 350 miljoen euro, waardoor de schuldgraad is opgelopen. De solvabiliteit, de verhouding tussen vreemd en eigen kapitaal, is laag te noemen. Veel meer lenen of de melkprijs afromen gaat niet of nauwelijks - de gedane investeringen moeten dus gaan renderen.

Raad van Bestuur voelt zich verplicht tot ingrijpen

Dirk Ryckaert, Voorzitter Milcobel: "Met deze beslissing geeft de Raad van Bestuur het signaal dat de snelheid van de lopende veranderingsprocessen opgedreven moet worden en dat de uitgezette doelstellingen snel en kordaat ingevuld moeten geraken om de melkprijspositie en winstgevendheid zowel op korte als middellange termijn te verbeteren, en gedane investeringen sneller te laten renderen. De Raad van Bestuur benadrukt hiermee de rol die hij wil vervullen in het succesvol zijn van de zuivelcoöperatie, om een stabiele toekomst te verzekeren voor Milcobel."

Ryckaert had eerder te kampen met onvrede binnen het bestuur. Twee leden vertrokken, volgens ingewijden één uit zichzelf en de ander min of meer gedwongen. Het ging daarbij om de twee vice-voorzitters, die belast waren met het opvolgen van respectievelijk de coöperatie en de operationele kant van de business, zoals de fabrieken en logistiek. Tientallen leden meldden zich de afgelopen maanden bij LDA, waar ze voorlopig op een wachtlijst zijn geplaatst omdat de onderneming even voldoende volume heeft. Volgens een overstapper is de lijst circa 80 Milcobel-leden groot. Een aantal boeren heeft zich ook gemeld bij het veel kleinere maar wel snel groeiende Inex.

McKinsey, de Tiense

Enkele weken geleden nog verklaarden Ryckaert en Koopmans in een dubbelinterview dat er nog vertrouwen is in de strategie voor de middellange termijn, die gericht is op meer focus op bepaalde producten en dan vooral toegevoegde waarde. Zo moest de Brugge-kaas internationaal gaan, en werd ingezet op kwaliteitspoeder. Voor de korte termijn werd onder meer ingezet op een kostenbesparingsprogramma, het terugschroeven van minder dringende programma’s zoals geografische expansie in Afrika, en een technische mogelijkheid sneller te switchen tussen room- en boterproductie.

Toen werd al wel duidelijk dat consultancybreau McKinsey door de Raad van Bestuur is ingeschakeld, en niet door de directie. Het moest volgens Ryckaert op dat moment niet gezien worden als ‘motie van wantrouwen’ en Koopmans overlegde een mailwisseling waaruit bleek dat McKinsey tevreden is over de medewerking van de directie. Volgens Leloup is het ontslag niet gekoppeld aan McKinsey-conclusies, want die volgen pas later volgend jaar.

Koopmans werd eerder ontslagen als operationeel directeur bij de Tiense Suikerraffinaderij. Koopmans was de tweede hoogste baas van ‘de Tiense’, na de Duitsee Thomas Hubbuch. Toen lag misbruik van middelen van de firma aan het ontslag ten grondslag. Zijn aanstelling bij Milcobel leverde daarom al enige commotie op.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent