Startpagina Groenten

Uien/bonenvlieg bestrijden zonder Mundial

Mundial kan niet langer ingezet worden. Alternatieven zijn beschikbaar en kunnen in combinatie met goede teeltpraktijken de schade sterk reduceren.

Leestijd : 2 min

Sinds 2017 was Mundial (500 g/l fipronil, SC) niet langer toegelaten in België en vorig jaar liep ook de opgebruiktermijn van zaaizaad met Mundial-coating af. In uien zijn er daardoor bijna geen bestrijdingsmiddelen meer over tegen uienvlieg (Delia antiqua) en bonenvlieg (Delia platura). Beide soorten kunnen zware schade veroorzaken in uien, in de vorm van uitval na zaai of door vraatschade aan de bollen.

Goed begonnen is half gewonnen

Een vlotte opkomst bij warm weer en een fijne bodemstructuur kunnen reeds de schade beperken, maar deze factoren heeft men natuurlijk niet allemaal in de hand. De bonenvlieg wordt aangetrokken door verterend organisch materiaal, zoals verse stalmest of groenbemesters. Het is daarom belangrijk mest tijdig aan te voeren. Ook niet-kerende bodembewerking kan tot hogere aantasting leiden, door oppervlakkige vertering.

Alternatief voor Mundial

Een preventieve behandeling zoals een coating kan potentiële schade helpen voorkomen. In het Verenigd Koninkrijk beschikken ze over een toelating om zaad te coaten met Force (200 g/l tefluthrin, CF), welke als alternatief kan dienen voor de Mundial coating. Het is dan ook toegelaten deze coating hier te gebruiken, indien ze in het VK werd geproduceerd. Deze coating werd voorgaande jaren reeds getest in uienproeven alsook preiproeven op efficiëntie en fytotoxiciteit.

Op het PCG was de aantasting te laag om de efficiëntie te evalueren. Uit de proef van vorig jaar bleek wel dat er geen groeiremming was door de coating t.o.v. onbehandeld zaad of de Mundial coating (Tabel 1). In deze proef testten we ook granulaten, waarvan we de werking echter niet konden aantonen. Ook in de proef van 2018 hadden we geen verschillen tussen de Force coating, onbehandeld zaad of een Mundial coating.

UI1

In 2012 voerde het Proefstation in Sint-Katelijne-Waver een gelijkaardige proef uit op een zaaibed prei. Naar gewasveiligheid stelden zij geen problemen vast. Daarnaast bleek de coating ook voldoende om de uitval bijna volledig terug te dringen, waardoor bijkomende behandelingen onnodig waren (Tabel 2).

UI2

Louis Lippens (PCG, Kruishoutem)

Sofie Venneman (Proefstation,

Sint-Katelijne-Waver)

Lees ook in Groenten

Innoverend onderzoek in monitoringstechnologieën bij Inagro

Groenten Al meer dan 20 jaar stuurt Inagro waarnemings- en waarschuwingsberichten voor verschilende openluchtteelten zoals (biologische) prei, kolen en witloof. Dankzij onderzoek naar nieuwe monitoringstechnologieën kan Inagro voortaan nog nauwkeuriger insecten tellen en de verkregen data sneller verwerken.
Meer artikelen bekijken