Graan na nitraatgevoelige teelten en KNS-groenten goedgekeurd als equivalente maatregel

Op voorstel van minister Zuhal Demir, zette de Vlaamse regering de regeling voor equivalente maatregelen voort.
Op voorstel van minister Zuhal Demir, zette de Vlaamse regering de regeling voor equivalente maatregelen voort. - Foto: Belga

Het gaat om equivalente maatregelen voor de gebiedstypes 2 en 3. Hiermee wordt de regeling van 2019 ook in 2020 voortgezet. De boerenorganisaties ijverden voor een verlenging van de regeling. Boerenbond zegt alles op alles te hebben gezet om ervoor te zorgen dat de regeling rond de vanggewassen - die voor vele land-en tuinbouwers niet evident is - kan gemilderd worden door de erkenning van maatregelen die een equivalent effect hebben.

Naast het milieueffect van graangewassen als vanggewas is Boerenbond er ook van overtuigd dat een maximale stimulans voor wintergranen zowel op het vlak van erosie als teeltrotatie een uitgesproken positieve invloed heeft. Ook precisiebemesting zoals uitgewerkt in KNS kan bijdragen aan een haalbaar beleid, zegt de landbouworganisatie.

Meest recent

Meest recent