Startpagina Varkens

Boerenbond wil naast ‘wolvenbescherming’ ook doortastende aanpak tegen everzwijnen

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) wil de hoogste beschermingsgraad voor wolven in Vlaanderen, kondigde ze donderdag in Genk aan. Boerenbond maakt deel uit van het wolvenplatform en dringt in een persbericht aan op een tweesporenbeleid.

Leestijd : 1 min

De wolf is er en daarom onderstreept Boerenbond dat het beleid naast beschermingsmaatregelen ook moet inzetten op het creëren en bewaken van draagvlak. Voor een blijvende bescherming en draagvlak voor de wolf moet de hele problematiek duurzaam aangepakt worden, met duurzame ondersteuning voor veehouders", aldus de land- en tuinbouworganisatie.

"Een gedragen aanpak omvat, zoals in het plan van aanpak voorzien, een betere ondersteuning voor de preventieve maatregelen en de voortzetting van de schaderegeling voor veehouders, wiens dieren door de wolf (dreigen) gevaar te lopen", aldus Boerenbond.

Probleemwolven

"Daarnaast is onder meer ook een aanpak nodig van probleemwolven, hybride wolven en moet flexibel kunnen ingespeeld worden op populaties van wilde dieren die door de 'jachtpauze' voor de wolf het zo goed doen dat ze op grote schaal problemen dreigen te veroorzaken.

Zo vraagt Boerenbond al jaren een meer doortastende aanpak voor everzwijnen om overlast en schade, maar ook de verspreiding van ziektes zoals de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. In het plan van aanpak wordt voorgesteld hier ook werk van te maken. Voor Boerenbond zijn beide elementen van cruciaal belang", luidt het.

Boerenbond

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken