Startpagina Edito

Edito: vergeet bij steunmaatregelen de boeren niet

Voor de Vlaamse landbouw dreigt een dubbele klap: een groeivertraging in China en Europa, en dan nog de Brexit. Achter de vaak afgewerkte producten die de grens over gaan, staan bijna 40.000 Belgische boeren. Het is daarom te hopen dat de overheid bij het bedenken van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven ook hen

niet uit het oog verliest.

Leestijd : 2 min

H et coronavirus houdt een groot deel van wereld in zijn greep. China kampt al 3 maanden met het virus, dat niet alleen burgers ziek maakt en doodt, maar ook haar economie en logistiek onder druk zet.

Dichter bij huis is Italië ‘op slot’ gegaan. Andere landen nemen vooralsnog minder zware maatregelen. De agressieve verspreiding van het coronavirus is voor sommigen reden te pleiten voor meer Europese samenwerking. Voor weer anderen wijst de crisis ons op de risico’s van een wereld zonder grenzen en overheden die bereid zijn deze te controleren.

Wie ook gelijk heeft, de crisis gaat ook onze land- en tuinbouw hard raken. Want hoewel het geen voedselveiligheidscrisis of ernstige dierziekte betreft, wordt de handel ernstig ontregeld. De koepel van voedingsmiddelenfabrikanten Fevia becijferde al dat Italië de vijfde markt is voor Belgische voedingsproducten. Het gaat om een jaaromzet van 1 miljard euro, waarbij zuivel en vlees de belangrijkste categorieën zijn.

De Chinese markt is vooralsnog van minder groot belang. Het gaat om zo’n 600 miljoen euro, maar het is wel een markt die normaal gezien jaarlijks groeit. Vanuit België gaat vooral bier en vlas naar China, maar ook melkpoeder en diepgevroren aardappelproducten.

De crisis kan zich verder verspreiden. Onze buurlanden Frankrijk en Nederland zijn ieder goed voor ruim 7 miljard euro exportomzet. Duitsland tekent voor bijna 6 miljard. Als deze landen het virus niet onder controle krijgen, moeten ze mogelijk ook draconische maatregelen treffen. Afhankelijk van hoe je rekent, liggen de landen 1 tot 2 weken achter op de zorgwekkende Italiaanse verspreidingscurve.

Het kan verbeteren. In Taiwan, op enkele tientallen kilometers van China, wist men de verspreiding te beperken tot 47 gevallen. Ze deed dat door snel en proactief te handelen. Al sinds de SARS-uitbraak van 2003 gebruikt het land temperatuurmeters op luchthavens. Het land verbood als eerste vluchten uit China, en bezoekers uit Wuhan. Tegelijk startte het een grootschalige informatiecampagne voor haar burgers.

Voor die stappen is het bij ons te laat, maar te hopen valt dat de politiek begrijpt dat ook onze economie op de lange termijn bezien nu echt gebaat is bij adequate actie. Niet in de laatste plaats voor onze door export gedreven, Vlaamse landbouw. Zelfs als het virus snel onder controle komt, dreigt voor Italië en misschien meer landen een economisch debacle.

Jan Cees Bron

Lees ook in Edito

Edito: Nog lossere schroeven onder het stikstofverhaal

Edito Vorige week bleek uit een nieuw rapport in Nederland dat hun natuur nog gevoeliger is voor ‘stikstof’ dan eerder werd aangenomen (zie p. 3). Dit zet alle berekeningen en maatregelen in dit complexe dossier op nog lossere schroeven dan ze al stonden.
Meer artikelen bekijken