Startpagina Melkvee

‘Sterkoe’ Vrony bekroont sterkte Vlabel Holsteins

De koe Vrony van Jacques en Bernice Monbaillieu-Bocket uit Boezinge in West-Vlaanderen kreeg van CRV het predicaat Sterkoe, voor de duurzame productiviteit én het uitstekende exterieur. Of hoe Vrony het harde werk op het melkveebedrijf bekroont. “Binnen enkele maanden laten we het bedrijf met een goed gevoel over aan de volgende generatie”, lacht de gedreven melkveehouder Jacques Monbaillieu.

Leestijd : 3 min

In Ieper baatten Jacques en Bernice Monbaillieu-Bocket sinds 1977 een landbouwbedrijf uit, toen met een 30-tal runderen melk- en vleesvee. In 1980 kwam daar een huiskavel van 22 ha bij, door de aanleg van een ruilverkaveling. De fokkerij werd in 1990 opgestart na de aankoop van Amerikaanse stamboekdieren via een Franse veiling. “We waren de eerste veehouders met gesekste embyro’s”, herinnert Jacques zich nog levendig.

Aankoop melkquotum

De verdere uitbouw van het melkveebedrijf verliep in verschillende stadia. In 2014 werd in samenspraak met zoon Dieter – het koppel heeft ook een dochter Tineke – het melkquotum van de buurman gekocht. “Daarna tekende Dieter het concept uit en gaf uitwerking aan de bouw van een nieuwe melkveestal. Goed voor 60 melkkoeien en evenveel jongvee.”

De nieuwe stal werd gebouwd volgens een bekend concept – een ligboxenstal van 6 rijen – maar is toch uniek: met een voedergang rondom en windzeilen op 3 kanten, die zorgen voor goede verluchting en verlichting. En verder een 2x12 zij-aan-zij GEA melkinstallatie met subway onder de melkplaats, volledig onderkelderd, met Mayo matrassen als boxbedekking, een Spinder-stalinrichting in combinatie met op maat geleverd hekwerk.

Die nieuwe stal zorgt voor uitstekende productieresultaten. “In 2 jaar tijd zijn we erin geslaagd om de stal vol te krijgen zonder aankoop. Vandaag melken we 116 koeien en hebben we 110 vaarzen”, zegt Jacques Monbaillieu.

Jacques overloopt de productiecijfers: “Gemiddeld 32 l, 47 % vet, 34 % eiwit, gemiddeld 100.000 cellen, 4 kiemen en 10 coli. Op het bedrijf zijn ongeveer 200 kalvingen per jaar. Bernice zorgt voor de verzorging van de kleine kalveren. De gemiddelde leeftijd van de vaarzen bij afkalven is 25 maanden.”

Sterkoe Vrony

De koeien blijven op stal. Er is daar een veel beter klimaat, met een stabiel en uitgebalanceerd rantsoen. We hebben ze 1 jaar op de weide gelaten en dat had een productiedaling tot gevolg van 2 à 3 l per koe/per dag bij beweiding. Iedereen kan zelf uitrekenen wat dat betekent voor het eindresultaat.” Het bedrijf telt ongeveer 30 ha, waarvan 10 ha maïs en de rest is grasland. “Het overige ruwvoeder wordt aangekocht in de regio.”

Het predicaat CRV-Sterkoe wordt sinds vorig jaar in Vlaanderen verleend aan koeien die duurzaam en productief zijn én over een uitstekend exterieur beschikken. Vrony schittert op alle vlakken. “Ze is de sterkoe van onze stal”, weet Jacques. “Ze werd geboren op 10 juli 2009 en produceerde al ruim 95.000 l melk. Haar beste resultaat was de zevende lijst: 305 dagen, 14.412 l, met 1.119 kg vet en eiwit. Algemeen voorkomen: 91 punten.”

Vrony behaalde op prijskampen mooie ereplaatsen: proviciaal kampioen (2013), kampioene volwassen koeien en uierkampioen (2017). Haar moeder Vrona Vlabel werd nog algemeen kampioene op Agriflanders (2011). Het is uitkijken naar 2 beloftevolle nakomelingen: haar dochter van Diamondback, maar vooral van High Octane.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken