Het VAC vraagt pragmatische maatregelen ivm coronacrisis

Het VAC ziet graag enkele administratieve aanpassingen gebeuren naar aanleiding van de coronacrisis.
Het VAC ziet graag enkele administratieve aanpassingen gebeuren naar aanleiding van de coronacrisis. - Foto: TD

Daarom stelt het Vlaams Agrarisch Centrum volgende administratieve aanpassingen voor:

Verzamelaanvraag:

De uiterste indieningsdatum van 15 mei aan te houden voor de eerste aangifte maar dat wijzigingen zonder enig nadelig gevolg zouden kunnen geregistreerd worden tot 30 juni.

Nadelige gevolgen kunnen zijn:

- de boete voor laattijdige aangifte vanwege de mestbank vermindering van 1 % rechtstreekse steunbedragen per dag

- de activering van derogatie

- de overlappingen

- aanvraag brede weersverzekering

Bedriifsovernames en opstart nieuwe bedriiven

VAC vraagt om de uiterste datum van 20 april voor de meldingen van overnames en start nieuwe bedrijven te verlaten of de mogelijkheid aan te bieden om meldingen met terugwerkende kracht of provisioneel in te dienen.

Bio advisering

VAC vraagt om de verplichting van een bedrijfsbezoek te organiseren in het kader van de biobedrijfssubsidiering tijdelijk op te schorten en een digitaal bezorgd advies eraan gelijk te stellen. VAC vraagt een pragmatische aanpak van de administratieve verplichtingen waarvan het gevolg van het niet naleven ervan de mogelijke financiële ondersteuning kan overstijgen.

VLM-verplichtingen

VAC vraagt de uiterste indieningsdata in kader van MAP 6 te verlaten. Deze VLM-verplichtingen zijn de bevoegdheid van minister Demir.

- 15 mei 2020: Uiterste datum indienen verzamelaanvraag

- 30 april 2020: Uiterste datum aanvraag equivalente maatregelen

- 31 mei 2020: Uiterste datum voor aanduiden van derogatiepercelen in verzamelaanvraag

- 1 juni 2020: Uiterste datum aanvraag vrijstelling 2021 gebiedsgerichte fnaatregelen

- 30 juni 2020: Uiterste datum om verzamelaanvraag te wijzigen met gevolgen voor mestwetgeving

Danny Vandebeeck, VAC

Meest recent

Meest recent