Startpagina Wetgeving

Sociale inspectie en politiediensten sporen samen economische uitbuiting op

Politie en inspectiediensten uit 24 EU-landen hebben vorige week de handen in elkaar geslagen om economische uitbuiting op internationaal vlak op te sporen. De tweede ‘Joint Action Days Labour Exploitation’, gecoördineerd door Europol, startte zaterdag 13 mei en liep tot zondag 21 mei, zegt de Sociale Inspectie donderdag.

Leestijd : 2 min

In België zorgde de Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid) voor de organisatie, gesteund door de federale gerechtelijke politie (zowel provinciale directies als die voor de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit) en de dienst Toezicht op Sociale Wetten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Alles samen namen 26 inspecteurs deel. De Slovaakse arbeidsinspectie en politie stelden een personeelslid ter beschikking.

In ons land vonden er enkel acties in Vlaanderen plaats. In West-Vlaanderen werden 36 werknemers uit twee tuinbouwbedrijven gecontroleerd: twee Poolse en zeven Roemeense werknemers waren aan het werk zonder dat ze bij de RSZ waren gemeld. "Er werden bij deze controles geen indicaties van economische uitbuiting of mensenhandel aangetroffen", zegt Peter Van Hauwermeiren.

De directies Oost-Vlaanderen en Antwerpen voerden zowel in de provincie Antwerpen als op Nederlands grondgebied controles uit in de transportsector. "Daarbij werd zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied gecontroleerd, met name op een verblijfplaats in Nederland waar trekkers van een Belgisch bedrijf staan geparkeerd. Het gebeurt regelmatig dat buitenlandse chauffeurs gedurende het weekend op een parkeerterrein verblijven en daar dan in hun vrachtwagen hun rust nemen. Bij deze controle werden zeven personen gecontroleerd. De controle bracht indicaties van economische uitbuiting aan het licht, zowel wat betreft werk- als woonomstandigheden van deze chauffeurs. Dit wordt verder onderzocht. Daarnaast worden ook aspecten van sociale zekerheid verder onderzocht en wordt met name voor bepaalde werknemers bekeken of hun onderwerping aan een buitenlands socialezekerheidsstelsel terecht is."

Aan de deelnemende landen werd de mogelijkheid geboden om speciale verzoeken uit te sturen naar een andere lidstaat met als doel het aanleveren van informatie of het stellen van onderzoeksdaden door inspectiediensten, zegt Peter Van Hauwermeiren. "Zo werd een onderzoek opgestart op vraag en in samenwerking met de Bulgaarse politie. Ook werd overgegaan tot een gezamenlijk onderzoek in België naar een Cypriotische firma die in Nederland actief was en wordt de rol van een Poolse man bij het rekruteren van seizoensarbeiders verder onderzocht met Polen."

Belga

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken