Startpagina Maïs

Onkruid bestrijden in maïs in 2020: weinig nieuwigheden, strengere toepassingsvoorwaarden

De eerste percelen maïs zijn dit jaar alweer ingezaaid, de vooropkomstbehandelingen volgen dus ook. Hiervoor zijn verschillende schema’s mogelijk, met of zonder terbutylazine.

Leestijd : 3 min

Voor we ingaan op de vooropkomststrategieën, blikken we even terug op het jaar 2019. Toen kenden de maanden januari en februari een bijna normale regenval, en tot 20 maart was de regenval ook goed te noemen. Erna zijn de omstandigheden droger geworden en werd de toegang tot de percelen mogelijk. De temperaturen bleven echter tot midden april zeer laag. De zaai startte rond 18 april en duurde tot 1 mei onder goede omstandigheden. Op deze datum was het grootste deel van de maïs voor korrel ingezaaid. De meeste voedermaïs werd gezaaid tussen 20 april en 5 mei, maar in bepaalde regio's of bepaalde situaties (bijvoorbeeld na een eerste snede raaigras) ging de zaai door tot 15 - 20 mei. De regelmatige regen in mei en de eerste helft van juni zorgden voor een regelmatige opkomst van onkruid, maar ook voor goede voorwaarden voor een goede werking van systemische producten met een complementaire wortelwerking. Zowel de vooropkomst- als de naopkomstbestrijding van onkruid was succesvol voor de normale stadia bij toepassing.

Succes bij vooropkomstbehandelingen

Wortelproducten werken vooral op ontkiemende zaden door absorptie door het coleoptiel (beschermend omhulsel van de cotyledonen) of de rudimentaire wortels. Ze moeten worden toegepast voordat onkruid opkomt en moeten goed verdeeld worden over een zonder grote kluiten en maïszaad aan de oppervlakte. De efficiëntie van een vooropkomstherbicide hangt af van drie parameters: de aanwezigheid van water in de bodem, het kleigehalte en het organisch stofgehalte.

Bodemvocht is de belangrijkste factor. In feite is enkel het product dat in de bodemoplossing is opgelost efficiënt tegen onkruid. Tussen de actieve stoffen zijn er echter verschillen in oplosbaarheid in water. Zo zal de werkzaamheid van dimethenamid P (1499 mg/l bij 20°C), dat zeer goed oplosbaar is in water, in drogere omstandigheden minder worden beïnvloed dan pendimethalin, dat veel minder goed oplosbaar is (0,33 mg/l bij 20°C). Het kleigehalte en het organisch stofgehalte beïnvloeden ook de onkruidbestrijding. Hoge gehaltes blokkeren actieve stoffen, waardoor die niet meer beschikbaar zijn voor onkruidbestrijding.

Het succes van een vooropkomstbehandeling is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het zaaibed en de vochtcondities op het moment van toepassing. Na bijzonder droge lentes in 2017 en 2018, was het voorjaar van 2019 gunstiger voor de vooropkomstbehandelingen.

Met terbutylazine

Wanneer de omstandigheden goed zijn, is het met terbutylazine mogelijk om schema’s te maken die alle klassieke eenjarige onkruiden vernietigen. Vaste planten (zoals haagwinde, zuring, distels en kweek) daarentegen vereisen een naopkomstbehandeling.

Bepaalde actieve stoffen (flufenacet, isoxaflutool, pendimethalin) die in vooropkomst worden gebruikt, mogen niet in contact komen met ontkiemend maïszaad (een zaaidiepte van 3 tot 5 cm is vereist). Een toepassing op droge grond voordat zware regenval wordt verwacht, is dus niet zonder risico, zeker bij lichte grond.

De aanwezigheid op de markt van Aspect T met een partner, maakt een volledige bestrijding van alle eenjarig onkruid in een enkele passage mogelijk. De aanbevolen behandelingen staan beschreven in tabel 1.

MAIS1

Afhankelijk van de handelaar kan Aspect T worden verkregen onder de naam Promess of Andes. Deze producten zijn identiek (zelfde samenstelling, zelfde dosering) aan Aspect T, maar hebben een andere naam.

Zonder terbutylazine

Terwijl het voorheen moeilijk was om een vooropkomst zonder terbutylazine volledig te doen slagen, kwam er een positieve kentering met Adengo TCMAX op de markt.

De schema’s Adengo 0,25 l + Camix 1,25 l of Adengo 0,25 l + Stomp Aqua (Most Micro) 1,5 l hebben een bijna volledig werkingsspectrum, waarbij zwaluwtong de enige zwakte van deze schema’s is. Zorg ervoor dat de veldspuit grond wordt gereinigd als behandelingen in maïs worden afgewisseld met behandelingen in bietenpercelen.

Het succes hangt af van een goede voorbereiding van het zaaibed, wat betekent: een voldoende verkruimelde grond en voldoende vocht op het moment van de behandeling. Aanbevolen behandelingen worden beschreven in tabel 2. Afhankelijk van het gekozen schema kunnen er verschillende onkruiden ontsnappen.

MAIS2

G. Foucart, F. Renard, J-P Mazy en

M. Mary

CIPF, UCL – Louvain-la-Neuve

Lees ook in Maïs

Maïs en klimbonen: een goed huwelijk?

Maïs Maïs en veldbonen samen in een teelt lijkt voor meer en meer boeren een goede keuze. Het zorgt voor meer eiwit in de kuil en er is minder kunstmest nodig. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen om de samenwerking tussen de 2 teelten te doen slagen.
Meer artikelen bekijken