Helft van de Vlaamse legkippen scharrelt rond

De helft van de pakweg 10 miljoen legkippen scharrelt rond in Vlaanderen.
De helft van de pakweg 10 miljoen legkippen scharrelt rond in Vlaanderen. - Foto: Pixabay

De voorbije jaren hebben voornamelijk pluimveebedrijven uit Antwerpen en West-Vlaanderen aangeklopt bij de overheid voor investeringssteun. Dat blijkt uit cijfers, die Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) op vraag van Tom Ongena (Open VLD), vrijgaf. Die staan onderaan in de tabellen.

Polen spant de kroon

In 2012 kwam er een eind aan de klassieke legbatterij als toegestane huisvesting voor pluimvee. “Sindsdien schakelden heel wat pluimveehouders over op verrijkte kooien of andere stalconcepten, zoals scharrelstallen of stallen met vrije uitloopt”, zegt Tom Ongena. Uit cijfers van het departement Landbouw enVisserij blijkt dat in 2018 de helft van de pakweg 10 miljoen leghennen rondscharrelden. 40% leefde in verrijkte kooien, 9% in vrije uitloop en 2% in een biologische huisvesting.

Dat aandeel aan verrijkte kooien neemt verder toe, ook in Europa. Dat blijkt uit cijfers van de Europese commissie (zie tabel). Polen spant daarbij de kroon, gevolgd door Spanje en Frankrijk. In 2018 hinkten wat de verrijkte kooien betreft, landen als Nederland en Duitsland nog flink achterop.

“Het departement Landbouw en Visserij beschikt niet over een overzicht van het aantal nieuwe stallen en verbouwingen, specifiek met betrekking tot verrijkte kooihuisvesting”, duidt minister Hilde Crevits. “De jaarlijkse evolutie van het aantal bedrijven dat beschikt over één van de 4 vermelde huisvestingssystemen wordt wel bijgehouden door het departement, maar is een jaarlijkse momentopname en het resultaat van nieuwbouw en stopzettingen.”

In 2018 waren er 52 bedrijven geregistreerd als producent van eieren uit verrijkte kooien. “In 2018 waren 87 bedrijven geregistreerd als producent van eieren uit scharrelhuisvesting, 25 bedrijven met vrije uitloop en 25 bedrijven voor biologische productie. Er moet tenslotte nog worden opgemerkt dat eenzelfde bedrijf kan beschikken over verschillende stallen met een verschillend huisvestingssysteem.” 

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent