Startpagina Bieten

Schadedrempel van bladluizen voor tweede keer in sommige bietenpercelen bereikt

De Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vraagt extra aandacht voor onkruidbestrijding op percelen met bieten en stelt dat de schadedrempel voor bladluizen voor de tweede keer op sommige percelen werd bereikt.

Leestijd : 2 min

Wat de onkruidbestrijding op percelen met bieten betreft, raadt de KBIVB aan om de eerste behandelingen met een interval van 6 à 8 dagen uit te voeren en daarna te bekijken. De regen van de voorbije week (ook als het te weinig was in het oosten van het land) heeft in vele gevallen de werking van de reeds toegepaste FAR-behandelingen verbeterd.

Desondanks moet een interval van 6 à 8 dagen tussen de eerste 2, of zelfs 3 FAR-behandelingen behouden worden, soms met een aangepaste dosis ‘Betanal’ om overlevende onkruiden te bestrijden.

Een gedeelte van de percelen bereikt nu het 4-6 bladstadium (van alle bieten). Op deze percelen is het belangrijk bodemherbiciden toe te voegen aan de FAR en zo een goede nawerking te garanderen. Producten zoals ‘Frontier’, ‘Dual Gold’, ‘Centium’ of ‘Centium-Frontier’ kunnen vanaf dit stadium ingezet worden.

Pas de dosis aan aan het ontwikkelingsstadium van de bieten, hou hierbij rekening met de kleinste bieten op het perceel om selectiviteitsproblemen te vermijden. Wees voorzichtig met deze bodemherbiciden in onregelmatige percelen waar nog veel bieten moeten opkomen of zaad gekiemd ligt.

Bladluizen

De drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten is voor de tweede keer in sommigevelden bereikt. De druk van de bladluis is hoog en zal de komende dagen waarschijnlijk verder toenemen. Blijf opletten! Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Gezien de korte nawerking van de insecticidebehandeling op kleine plantjes wordt geadviseerd om één week na de eerste bespuiting opnieuw waarnemingen uit te voeren. Zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten opnieuw bereikt is, behandel met Teppeki of Movento en tracht van product te wisselen.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten:

- Behandel met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha.

- Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.

- Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.

- Teppeki mag gemengd worden met bietenherbiciden. Enkel één toepassing is erkend.

- Movento 100 SC mag gemengd worden met bietenherbiciden, met uitzondering van mengsels met Safari, Venzar, Avadex en Centium. Twee toepassingen zijn erkend.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden behandeld zaad.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Bieten: fungicidenbehandeling plannen

Bieten Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) meldt dat het vanaf nu belangrijk is om fungicidenbehandelingen te plannen in functie van de verwachte oogstdatum en de rasgevoeligheid.
Meer artikelen bekijken