Agrobeheercentrum Ecokwadraat wordt Boerennatuur en verbindt landbouw en natuur

Naast de ondersteuning van lokale agrobeheergroepen, kunnen vanaf nu ook individuele landbouwers toetreden tot de vereniging.
Naast de ondersteuning van lokale agrobeheergroepen, kunnen vanaf nu ook individuele landbouwers toetreden tot de vereniging. - Foto: LV

Door kennis, praktijken, mensen en verenigingen met elkaar te verbinden, wil ze haar slagkracht vergroten om meer ‘boerennatuur’ in Vlaanderen te realiseren. Ze reikt daarbij ook uitdrukkelijk de hand aan iedereen die wil meewerken aan deze doelstelling.

Naast de ondersteuning van lokale agrobeheergroepen, kunnen vanaf nu ook individuele landbouwers toetreden tot de vereniging. Zo wil Boerennatuur Vlaanderen alle landbouwers verenigen en ondersteunen die zich inzetten voor natuur, milieu en klimaat binnen een economische bedrijfsvoering.

Platform voor landbouwers

Bij de nieuwe naam hoort ook een vernieuwde website: www.boerennatuur.be (online vanaf 13 u), daarop wil de organisatie een platform bieden aan landbouwers die op zoek zijn naar kennis en inspiratie met betrekking tot agrarisch natuur-, bodem-, landschaps- en/of waterbeheer. Eigen projecten, maar ook initiatieven van partners, subsidiemogelijkheden, praktijkervaringen, aankondigingen van studie- en demomomenten, praktische tips bieden wegwijs aan landbouwers om zelf ook mee te werken aan meer boerennatuur in Vlaanderen. Landbouwers kunnen daarnaast ook (dankzij de erkenning vanuit KRATOS) een beroep doen op de vzw voor een gratis bedrijfsgericht advies rond biodiversiteit en zich ook kosteloos aansluiten bij de vzw om op de hoogte gehouden te worden van alle activiteiten.

Het begrip boerennatuur dient dan ook breed begrepen te worden, als een samengaan van zowel biodiversiteit, bodem, water, landschap als klimaat
Het begrip boerennatuur dient dan ook breed begrepen te worden, als een samengaan van zowel biodiversiteit, bodem, water, landschap als klimaat - Foto: Boerennatuur

Met een sterke naam en bijhorende communicatie-acties, wil de vereniging ook meer aandacht en erkenning creëren bij het bredere publiek voor de vele initiatieven die de landbouwers nemen ten behoeve van natuur en milieu. Bij een recente evaluatie onder de agrobeheergroepen, lokale samenwerkingen van landbouwers rond natuur, landschap, bodem of water, kwam deze vraag ook sterk naar voor. De landbouwers ervaren dat ze met een positief maatschappelijk project bezig zijn, maar hier nog te weinig erkenning voor krijgen van de burger.

De agrobeheergroepen, blijven een belangrijke hoeksteen van de organisatie, die de vereniging in de toekomst verder hoopt uit te bouwen. Door samen te werken op landschapsniveau kan meer impact gegeneerd worden op vlak van natuur en milieu en kan je ook veel efficiënter werken. “Zo hoeft niet elke landbouwer te investeren in dezelfde machines of ieder zijn eigen strook te maaien. Je kan kennis en ervaringen delen en onderling afspraken maken. Als groep, heb je ook meer toegang tot projecten, financiering, bijkomende vormingen etc.” zegt André D’Eer, voorzitter van Boerennatuur Vlaanderen.

Daarnaast wil de vereniging ook, en dat is nieuw, individuele landbouwers de mogelijkheid geven om aan te sluiten. “We zagen de voorbije jaren steeds meer vragen van landbouwers voor begeleiding en advisering op plaatsen waar soms nog geen agrobeheergroep actief is. Door hen bij de organisatie te betrekken kunnen we hen ondersteuning bieden en onze slagkracht vergroten. Op termijn kunnen dergelijke lokale kiemen mogelijks ook uitgroeien tot nieuwe agrobeheergroepen,” aldus Bart Schoukens, secretaris van Boerennatuur Vlaanderen.

Uitgestoken hand

De organisatie werkt vandaag al samen met tal van overheden, verenigingen en instanties op vlak van natuur-, bodem-, landschaps- en waterbeheer op lokaal, provinciaal, Vlaams en Europees niveau. “We reiken de hand uit naar iedereen die samen met ons wil zoeken naar oplossingen om ecologie en economie op het platteland te verzoenen,” aldus André D’Eer. Via projecten introduceerde ze innovatieve technieken in Vlaanderen zoals peilgestuurde drainage, houtsnippers als bodemverbeteraar of de eerste Vlaamse kievitakker. De agrobeheergroepen zorgen voor verbreding van het draagvlak bij landbouwers, kennisuitwisseling, organisatie van het beheerwerken en opvolging na afloop van de projecten.

De vzw agrobeheercentrum Ecokwadraat werd in september 2012 onder de doopvont gehouden na afloop van 4 jaar ECO² project. In dit project werd onder andere het concept agrobeheergroepen uitgetest en uitgerold in Vlaanderen. Met de oprichting van de vzw wilden de partners van het project (Boerenbond, VLM, ANB, Werkers) aangevuld met ABS en het departement Landbouw & Visserij de werking van de agrobeheergroepen in Vlaanderen structureel verder uitbouwen.

Intussen begeleidt de vzw meer dan 30 agrobeheergroepen in Vlaanderen, participeert ze jaarlijks in een 25-tal projecten van lokaal tot Europees niveau en beschikt ze over een ruim netwerk en expertise m.b.t agrarisch natuur-, landschaps-, bodem- en waterbeheer. Ze is ondermeer erkend als KRATOS-adviesdienst, onderzoeksorganisatie, centrum voor sensibilisering inzake duurzame landbouw en gewestelijke thematische natuur- en milieuvereniging.

Functionele agrobiodiversiteit

“Met Boerennatuur Vlaanderen streven we ernaar om de synergiën tussen landbouw en natuur te versterken. We werken daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd en trachten kringlopen te sluiten. Het begrip boerennatuur dient dan ook breed begrepen te worden, als een samengaan van zowel biodiversiteit, bodem, water, landschap als klimaat. Zo testen we in het Interreg-project FABulous Farmers hoe functionele agrobiodiversiteit ecosysteemdiensten kan creëren. Samen met landbouwers en onderzoekers zetten we een aantal experimentele maatregelen op.

Enkele voorbeelden zijn: het gericht inzaaien van bloemenranden om natuurlijke plaagbestrijders aan te trekken en het inwerken van houtsnippers om het organische-stofgehalte van de bodem te verhogen met een betere bodemkwaliteit tot gevolg. De kennis over landschaps- en natuurbeheer, willen we zo dicht mogelijk bij de boer brengen”, aldus Mathias D’Hooghe, regiocoördinator van Boerennatuur Vlaanderen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent