Pluimveesector gaat in overleg met Vlaams minister Demir over heikele dossiers

De pluimveesector heeft heel wat bezorgdheden.
De pluimveesector heeft heel wat bezorgdheden. - Foto: LV

Er werd volgens www.pluimvee.be gesproken over de begrenzing van de vergunningen tot 2030 bij uitbreiding of hervergunning van niet AEA-stallen, de nood aan een dynamische en concurrentiële BBT-lijst (Best Beschikbare Technieken), de heersende problematieken rond vergunningen in het algemeen en het hele PAS-gebeuren (Programmatorische Aanpak Stikstof) dat in het najaar weer op tafel komt.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent