PC Fruit partner in nieuw Europees project rond productie van biologische schuimwijn

Dit project heeft als doel om kennis te vergaren over deze resistente variëteiten voor de productie van duurzame, biologische schuimwijn.
Dit project heeft als doel om kennis te vergaren over deze resistente variëteiten voor de productie van duurzame, biologische schuimwijn. - Foto: Pixabay

De benaming ‘SPiwi’ komt van twee woorden ‘Schuimwijn (of ‘SParkling’)’ en ‘Piwi’. Piwi is een afkorting voor de Duitse benaming voor schimmel-resistente variëteiten (‘Pilzwiderstandsfähige). Het telen van deze variëteiten heeft het potentieel om het aantal fungiciden toepassingen in de wijnbouw te reduceren en biologisch te telen. Er is echter nog maar weinig gekend over de vinificatie van deze rassen, en meer specifiek voor de productie van een kwaliteitsvolle schuimwijn. Ook de acceptatie van ‘piwi’ schuimwijn door de consument is belangrijk en wordt onderzocht.

Gebruik van alternatieven

Dit project heeft als doel om kennis te vergaren over deze resistente variëteiten voor de productie van duurzame, biologische schuimwijn. De geschiktheid van verschillende resistente variëteiten voor de biologische teelt wordt geëvalueerd en er wordt een aangepast biologisch bestrijding schema met minimale aantal toepassingen gebruikt.

Hier wordt ook gekeken naar het gebruik van alternatieven voor zwavel en koper, gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in de biologische teelt, zoals plantversterkende middelen en biologische controle organismen. Een vinificatie, aangepast aan de geselecteerde variëteiten en zonder chemische additieven, wordt ontwikkeld. Om dit te ondersteunen en consumentenvoorkeuren te waarderen, wordt er een uitgebreide consumentenenquête uitgevoerd.

Verder wordt er ook gezocht hoe afvalstromen van de vinificatie in België gerecycleerd kunnen worden. Bioactieve componenten worden geïdentificeerd en gekwantificeerd om hun bruikbaarheid in de farmaceutische, cosmetische en voedselindustrie te evalueren.

Onder verschillende klimaatomstandigheden

Het project is een samenwerking tussen ons land, een relatief nieuwe wijnregio, en twee andere, gevestigde Europese wijnregio’s, Italië en Duitsland. Dezelfde resistente variëteiten worden door de verschillende partners onderzocht, wat ons meer zal leren over de typering van deze variëteiten onder verschillende klimaatomstandigheden. Dit kan ons ook voorbereiden op mogelijkse klimaatsveranderingen in de toekomst.

PC Fruit

Meest recent

Meest recent