Startpagina Droogte

Crevits:"Schade moet duidelijk zijn om hitte te erkennen als ramp"

De fruittelers ondervinden tijdens de hittegolf van de jongste dagen heel wat schade door zonnebrand. Tegen zonnebrand kunnen de fruittelers zich echter niet verzekeren en hitte zit ook niet in de weersverzekering, in tegenstelling tot droogte, storm en hagelschade. "Om de hitte de laatste dagen en weken te erkennen als ramp, moet duidelijkheid zijn over eventuele schade. Daarvoor moeten schadecommissies of experts die schade vaststellen", reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Leestijd : 2 min

De hitte en droogte de laatste dagen en weken heeft ook dit jaar een impact op de fruitteelt in Vlaanderen. De zonnebrand zorgt voor ernstige beschadigingen aan het fruit, en komt bovenop de nachtvorst van dit jaar en de droogte van de laatste twee jaar.

Volgens minister Crevits moet er eerst duidelijkheid over de eventuele schade volgen. "Sinds 1 januari 2020 werd het landbouwrampenfonds vervangen door de brede weersverzekering. Erkenning van rampen waarbij schade aan teelten is opgetreden, is wel geïntegreerd in het algemeen rampenfonds, dat onder de bevoegdheid van minister-president Jambon valt", legt Crevits uit. "Dit fonds komt in 2020 nog tussen als de landbouwer minstens voor 25 procent van zijn bedrijfsareaal verzekerd is via de brede weersverzekering én indien de omstandigheden erkend worden als ramp."

De minister zegt samen met minister-president Jambon de situatie van nabij op te volgen om de getroffen boeren eventueel te kunnen ondersteunen. "Maar het is belangrijk dat landbouwers hun verzekeringsmaatschappij contacteren om na te gaan of zij voor de opgelopen schade in aanmerking komen voor een tegemoetkoming daar", stelt Crevits. "Bovendien zal elke landbouwer die de weersverzekering heeft afgesloten, tijdens de eerste drie jaar de premie voor maximaal 65 procent terugbetaald krijgen."

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken