Crevits:"Schade moet duidelijk zijn om hitte te erkennen als ramp"

Volgens minister Crevits moet er eerst duidelijkheid over de eventuele schade volgen.
Volgens minister Crevits moet er eerst duidelijkheid over de eventuele schade volgen. - Foto: Belga

De hitte en droogte de laatste dagen en weken heeft ook dit jaar een impact op de fruitteelt in Vlaanderen. De zonnebrand zorgt voor ernstige beschadigingen aan het fruit, en komt bovenop de nachtvorst van dit jaar en de droogte van de laatste twee jaar.

Volgens minister Crevits moet er eerst duidelijkheid over de eventuele schade volgen. "Sinds 1 januari 2020 werd het landbouwrampenfonds vervangen door de brede weersverzekering. Erkenning van rampen waarbij schade aan teelten is opgetreden, is wel geïntegreerd in het algemeen rampenfonds, dat onder de bevoegdheid van minister-president Jambon valt", legt Crevits uit. "Dit fonds komt in 2020 nog tussen als de landbouwer minstens voor 25 procent van zijn bedrijfsareaal verzekerd is via de brede weersverzekering én indien de omstandigheden erkend worden als ramp."

De minister zegt samen met minister-president Jambon de situatie van nabij op te volgen om de getroffen boeren eventueel te kunnen ondersteunen. "Maar het is belangrijk dat landbouwers hun verzekeringsmaatschappij contacteren om na te gaan of zij voor de opgelopen schade in aanmerking komen voor een tegemoetkoming daar", stelt Crevits. "Bovendien zal elke landbouwer die de weersverzekering heeft afgesloten, tijdens de eerste drie jaar de premie voor maximaal 65 procent terugbetaald krijgen."

Belga

Meest recent

Meest recent