Startpagina Pluimvee

Krijg grip op bloedluizen door deelname aan MitePrevent

De rode vogelmijt, ook bloedluis genoemd, is een parasiet die ernstige problemen veroorzaakt binnen de pluimveesector. Met het demonstratieproject MitePrevent trachten de projectpartners Proefbedrijf Pluimveehouderij en DGZ de sector handvaten aan te reiken op het vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt. Wil ook jij meer grip krijgen op de rode vogelmijtproblematiek op jouw bedrijf? Geef je dan snel op voor het project.

Leestijd : 2 min

Alle huisvestingsystemen (verrijkte kooien, volières en roostersystemen) hebben met rode vogelmijt te maken. De aanwezigheid van deze vogelmijt in een stal heeft steeds gevolgen voor zowel het welzijn van de kip als voor haar productie. Momenteel is er een tekort aan effectieve en efficiënte bestrijdingsmiddelen die voldoen aan alle veiligheidsnormen. Toch kan een goed management en monitoringsprotocol waarbij de mijten via verschillende wegen bestreden worden, een oplossing bieden.

De vogelmijt in een stal heeft steeds gevolgen voor zowel het welzijn van de kip als voor haar productie.
De vogelmijt in een stal heeft steeds gevolgen voor zowel het welzijn van de kip als voor haar productie.

Oproep MitePrevent-project

Met het demonstratieproject MitePrevent bundelen de projectpartners (Proefbedrijf Pluimveehouderij en DGZ) hun expertise en coachen een aantal leghennenbedrijven en hun bedrijfsdierenarts gedurende een volledige productieronde.

Hierbij wordt vooraf een inventarisatie gemaakt van de pijnpunten op het bedrijf. Bij deze totaalaanpak primeert preventie, waarbij monitoring essentieel is. Op die manier tracht MitePrevent de sector handvaten aan te reiken op vlak van preventie, monitoring en behandeling van rode vogelmijt.

Ga jij nog vóór februari 2021 met een nieuwe ronde van start en ben jij ook gewonnen voor een degelijke monitoring van rode vogelmijt op jouw bedrijf? Wil je op basis van de projectresultaten samen met jouw dierenarts een goed plan van aanpak opstellen? Schrijf je dan snel in bij DGZ regiodierenarts Tamara Vandersmissen, tel. 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be.! Daarna contacteren wij jou en bekijken we samen of deelname mogelijk is.

DGZ

Dit project wordt gefinancierd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en verloopt in samenwerking met Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken