Startpagina Pluimvee

Ruim 30 bedrijven wachten nog op financiële compensatie

Elf pakstations en verwerkers van eieren, 2 pluimveeslachterijen en 21 andere bedrijven wachten 3 jaar na de fipronilcrisis nog altijd op financiële compensatie. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) op een vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick. "Onbegrijpelijk", vindt die laatste.

Leestijd : 2 min

In 2017 werd de eierverwerkende sector in België en een veertigtal andere landen zwaar getroffen door de fipronilcrisis. Fipronil, een voor de mens schadelijk insecticide, was in kippeneieren en afgeleide producten terechtgekomen waardoor tienduizenden voedingswaren uit de rekken moesten worden genomen. De federale regering besliste om de getroffen bedrijven te vergoeden. Voor de betrokken landbouwbedrijven gebeurde dat al: 76 bedrijven uit de primaire sector kregen al een eerste reeks compensaties voor in totaal meer dan 11 miljoen euro, antwoordde het kabinet-Ducarme op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Maar 34 andere ondernemingen wachten nog op uitbetaling. Het gaat om 11 pakstions en verwerkers van eieren, 2 pluimveeslachterijen en 21 andere bedrijven die in de keten actief zijn en die eieren bijvoorbeeld voor de productie van bereide gerechten gebruiken. Zij dienden voor de deadline in december 2019 een aanvraag in, maar de speciaal opgerichte commissie fipronil, die de aanvragen onderzoekt, stelde vast dat sommige dossiers niet correct of onvolledig waren, klinkt het bij Ducarme. Hier en daar waren ook extra bewijsstukken nodig. "Om te vermijden dat deze operatoren, die te goeder trouw zijn, een weigering krijgen, worden zij gevraagd hun dossiers te vervolledigen", aldus Ducarme. De minister geeft ook aan dat het coronavirus de werkzaamheden van de commissie fipronil "grondig verstoord" heeft, en dat hij intussen collega-minister van Begroting David Clarinval en de voorzitter van de commissie fipronil in een brief heeft gevraagd de dossiers snel te behandelen. "Ik zal onverzettelijk zijn over deze vraag opdat alle operatoren die recht hebben op een compensatie zo snel mogelijk betaald kunnen worden." Dierick vindt het "onbegrijpelijk" dat bepaalde bedrijven na bijna 3 jaar nog altijd wachten op een financiële compensatie. "Het kan niet dat bedrijven in de problemen dreigen te komen en zelfs extra kosten moeten maken omdat ze bijna 3 jaar na de fipronilcrisis nog steeds niet vergoed zijn." Dierick roept Ducarme "met grote urgentie" op om de ingediende dossiers zo snel mogelijk te evalueren en te betalen. Belga

Lees ook in Pluimvee

Vogelgriep bij fazantenkweker

Pluimvee Bij een fazantenpopulatie in Zinnik (provincie Henegouwen) is op 18 november vogelgriep uitgebroken. Binnen een straal van 3 km wordt gedurende 4 weken de verspreiding van het virus gemonitord.
Meer artikelen bekijken