Startpagina Pluimvee

Animal rights undercover bij Tieltse broeierij

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights toonde vorige week donderdag nieuwe beelden van dierenleed. Dit keer ging een activist undercover in een broeierij uit het Tieltse. Hij legde daarbij onwettige praktijken vast, zoals het afdoden van kuikens via het breken van de nek en verdrinking. Zowel Boerenbond als de pluimveesector distantiëren zich: "Dit is niet gangbaar in de Vlaamse sector."

Leestijd : 4 min

Opnieuw is Animal Rights erin geslaagd om wantoestanden in de Vlaamse veehouderij vast te leggen. De beweging heeft vorige donderdag undercoverbeelden verspreid waarin werknemers van een Tieltse broeierij ongeschikte kuikens op een onwettige manier afdoden. Daaraan koppelde de organisatie nog beelden uit twee vleeskuikenhouderijen, één uit West-Vlaanderen en één uit de provincie Antwerpen.

Onwettige praktijken

Een medewerker breekt de nek van een afwijkend kuiken op één van de bakken, anderen gooien de diertjes vanop een afstandje in een bak. Eén beeld toont een emmer vol verdronken kuikens, een ander kuikens die langzaam sterven in een vuilniscontainer. Praktijken die niet stroken met de wetgeving, al beweerde de bedrijfsleiding (volgens het VTM-nieuws) dat ze de regels volgen. Hun advocaat, Ludo Ockier, ontkent intussen dat de beelden in het bedrijf zijn gemaakt. Bovendien zijn er volgens hem zeker twee beelden in scène gezet.

"Dit valt niet goed te praten", veroordeelt Danny Coulier, zelf pluimveehouder en voorzitter van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw, de beelden. "Uiteraard moet je de eendagskuikens onderzoeken, en er de minder levensvatbare uithalen. Die worden verzameld en zachtjes vergast met CO2." Zo schrijft de wetgeving het ook voor. De enige andere wettige mogelijkheid is een snelle dood via snijplaten. Maar verdrinken? "Dat is gewoon een rare praktijk", trekt de heer Coulier zijn neus op.

Bezettingsnormen

Verderop in de video zijn eveneens problematische situaties te zien: dieren met ademhalings- en pootproblemen, kaalgepikte vleeskuikens en reeds opgeblazen karkassen. "De kippen kunnen amper op hun poten staan en hebben de grootste moeite om te lopen. Ze lijden stress omdat natuurlijk kippengedrag zoals scharrelen en stofbaden, of het realiseren van een pikorde, onmogelijk is", zegt Nadine Lucas, de voorzitter van Animal Rights, daarover.

Ook die situaties komen niet algemeen voor in de sector, volgens de heer Coulier. "Er gelden bezettingsnormen: zowel in de wetgeving als in het lastenboek Belplume liggen die vast. Die zijn in het verleden bijgesteld met het welzijn van de dieren voor ogen. Ik ben er relatief gerust in dat die algemeen worden toegepast."

Karkassen ruimen

Zijn die normen dan misschien niet streng genoeg, zodat ze opnieuw moeten worden aangepast? "Volgens mij is de wetgeving streng genoeg om erbinnen diervriendelijk te kunnen werken", klinkt het beslist bij Anne-Marie Vangeenberghe, de woordvoerder van Boerenbond. "Bovendien toont Animal Rights de volledige stal niet. Kippen zoeken elkaar graag op."

Ook wat de dode dieren betreft, schetsen de beelden niet de gemiddelde vleeskuikenhouderij, vindt ze. "Een pluimveehouder loopt minstens twee keer per dag door zijn stal, en verwijdert daarbij eventuele dode dieren. Onder normale omstandigheden krijgt een karkas niet de tijd om op te zwellen." Onvermijdelijk sterven er in elke toom wel dieren, legt de heer Coulier uit. "Dat verschilt van toom tot toom, maar gemiddeld krijg je toch zo’n 3,5  % uitval."

"Gezonde dieren groeien"

De heer Coulier weerlegt ook de bewering dat de vleeskuikens te snel zouden groeien, en dat ze amper op hun poten kunnen staan. "Goed, de groei gaat nu een pak sneller dan twintig jaar geleden. Dat ligt aan de verbeterde genetica, het uitgekiende voederschema en de perfect afgestelde klimatologische omstandigheden in combinatie met optimaal lichtregime. Dat zijn de competenties van een goede pluimveehouder. Kippen die zwaarder zijn gaan nu eenmaal minder bewegen. Afwijkingen in de gewrichten, daar moet tegen geselecteerd worden."

Mevrouw Vangeenberghe benadrukt het belang van gezonde dieren voor de sector: "Gezonde dieren groeien. Als het merendeel ademhalingsproblemen heeft, dan groeien ze niet." De heer Coulier spreekt uit ervaring: "Het slachthuis keurt zieke dieren af. Het heeft geen zin om die groot te brengen." Wat gebeurt er dan met hen? "Daar houdt de dierenarts zich mee bezig."

Aanval op de hele sector

De sector herkent zich dus helemaal niet in de schokkende beelden. Animal Rights richt zich echter niet op de betrokken bedrijven, maar wil de hele veeteeltsector verantwoordelijk stellen. "Het is niet de bedoeling de focus te leggen op een individueel bedrijf. Het gaat om een problematiek in de hele sector", zegt Benoit van den Broeck, campagnecoördinator van Animal Rights. "Praktijken zoals we die op de beelden zien, zijn geen uitzondering. Vlaanderen ligt bij wijze van spreken bezaaid met broeierijen en kuikenhouderijen waar dergelijke zaken gangbaar zijn." De organisatie heeft op haar website een petitie opgestart waarin de Vlaamse overheid opgeroepen wordt te stoppen met het promoten van vlees en zuivelproducten.

Hoe gaat de sector ermee om?

"Het is zeker geen promotiefilmpje", reageert woordvoerder Vangeenberghe laconiek. "Dit zal gevolgen hebben voor de hele sector. Wij kunnen alleen maar herhalen. Controle is nodig, maar ook sanctioneren in verhouding met de overtreding." Dat vindt ook Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. Zijn inspectiediensten waren op de dag zelf reeds ter plaatse. Hij verklaarde meer te zullen inzetten op pro-actieve controles.

De heer Coulier benadrukt dat er al heel wat controles zijn. Zelf zit hij oprecht in met de levenskwaliteit van zijn dieren. "Mijn kippen hebben absoluut een goed leven, daar ga ik voor. Als je geen oog en geen zorg hebt voor je dieren, dan moet je dit beroep niet uitoefenen." Voorzitter van Boerenbond is dezelfde mening toebedeeld: "Ik roep iedereen, actief in de veehouderij, op zich aan de regelgeving te houden, dit in het belang van elk dier, in het belang van de veehouderij en wie er actief in is."

D.C.

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken