Edito: we hebben meer in plaats van minder jacht nodig

De jacht speelt voor de landbouw een niet te onderschatten rol.
De jacht speelt voor de landbouw een niet te onderschatten rol. - Foto: HVV

De populatie everzwijnen was het grootste deel van de 20ste eeuw verdwenen uit Vlaanderen, door bejaging en habitatverlies. Sinds 2006 zijn de beesten terug. In Beringen werd toen een groep uitgezet. Sindsdien groeit het aantal everzwijnen als kool, en daarmee ook de overlast die de alleseters veroorzaken. Hoeveel er zijn? Niemand die het weet, maar als 2.000 geschoten everzwijnen nog maar een fractie zijn, weten we genoeg. Wie wel eens in Limburg komt, weet dat de everzwijnen op sommige plaatsen een plaag vormen.

Daarmee zwijgen we nog over de insleep van Afrikaanse varkenspest, die als een zwaard van Damocles boven onze varkenshouderij hangt. Een nultolerantie zit er niet in want het everzwijn wordt gezien als de belichaming van de woeste natuur die ‘we’ terug moeten krijgen in Vlaanderen. Wel is er een schaderegeling. De afgelopen 7 jaar dienden 74 particulieren en boeren een schadedossier in. Tot uitbetaling kwam het nog niet. Niemand werd al vergoed voor geleden schade. De schaderegeling is dus een papieren tijger, een wassen neus.

Het is dan ook niet eenvoudig om een vergoeding te krijgen. Je moet kunnen bewijzen dat je voorzorgsmaatregelen hebt genomen om jouw eigendom te beschermen. Daarnaast moet je ook aantonen dat de everzwijnen niet uit jachtgebied komen, maar uit natuurgebied dat beschermd wordt door de overheid. Veel landbouwers geven het indienen van schade door everzwijnen eenvoudigweg op.

Minister Zuhal Demir werkt aan een nieuwe strategie om everzwijnenoverlast in te dammen. Ze vraagt het FAVV om toestemming om everzwijnenvlees te vermarkten. Ook werkt ze aan een wildschadeverzekering. Demir wil ook overheden meer mogelijkheden geven zelf in te grijpen tegen overlast. De Vlaamse overheid wil financieel helpen wanneer mensen bijvoorbeeld afrasteringen plaatsen. Jagers wijzen terecht op tekortkomingen in het plan. Het afdwingen van quota op openbare domeinen is ondoordacht want jagers krijgen op veel plaatsen niet de volledige vrijheid om een performant beleid op poten te zetten. Bovendien laat het gedrag van everzwijnen zich helemaal niet mathematisch voorspellen, en al zeker niet in gebieden met een groot aantal bezoekers die voor permanente onrust zorgen.

Ook vragen ze om meer technische mogelijkheden om de everzwijnenpopulatie terug te dringen, zoals nachtkijkers. Ze verdienen hierin de volledige steun van de landbouw. Het beeld bij sommige burgers dat de jacht een hobby is voor rijke mensen is achterhaald. Een plezierjacht vind je in een haven, niet in de Vlaamse velden.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent