Zuhal Demir wil controleren of landbouwers hun versleten silobanden inruilen

In Frankrijk werd intussen het gebruik van autobanden voor het vastleggen van afdekzeilen verboden.
In Frankrijk werd intussen het gebruik van autobanden voor het vastleggen van afdekzeilen verboden. - Foto: TD

Vlaamse landbouwers worden vandaag al heel veel gecontroleerd en nu wil Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister voor onder meer Leefmilieu en Natuur, daar nog een controle bovenop doen. Dat bleek uit haar antwoord in de commissie Leefmilieu op een vraag van Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid voor SP.A.

Hergebruik banden in landbousector

In de jaren 70 raadde de overheid aan om oude banden te hergebruiken in de landbouwsector, vooral om afdekzeilen vast te maken en te laten liggen. “Door dit massale hergebruik kregen de runderen echter ongewild rubberdeeltjes en ijzerdraad van deze heel versleten banden naar binnen. Dat leidde tot ongemakken en schade aan de maag van dieren”, aldus Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid voor SP.A.

De toenmalige minister van Landbouw ondertekende op 3 oktober 2012 samen met OVAM en Recytyre een overeenkomst met Boerenbond en ABS voor het verwijderen van overtollige of beschadigde silobanden bij landbouwers. “Er werd een financiële overeenkomst voor de landbouwers voorzien”, zegt Tinne Rombouts, Vlaams parlementslid voor CD&V in een eerdere vraag aan voormalig Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege.

Vlaams project werd eind 2018 stopgezet

Het project liep tot eind 2018. “Het stopzetten van het project betekende dat de landbouwers vanaf 2019 geen aanvragen voor financiële tussenkomst meer konden indienen.” In de periode 2013-2017 ontving OVAM per jaar gemiddeld 439 aanvragen. In 2018 ontving OVAM in totaal 1.384 aanvragen, waarvan 812 (60 %) in het laatste kwartaal.

Volgens Vlaams minister Zuhal Demir zorgde dat project van 2013 tot 2018 voor de afvoer van ongeveer 17.800 silobanden. “Rekening houdende met de gegevens uit de Recytyre-enquête van 2006, betekent dit dat er nu ongeveer 37.200 ton silobanden bij de landbouwers zouden aanwezig zijn. Of dat klopt, is hoogst onduidelijk.

In het jaarverslag 2019 van Recytyre vinden we nog cijfers terug over de evolutie van de inzameling van banden: in de landbouwsector waren er dat sinds 2010 jaarlijks gemiddeld 4.000 ton, in 2019 liep de inzameling van banden in de landbouwsector op tot bijna 5.000 ton. De Vlaamse landbouwsector scoort duidelijk beter dan de Waalse in 2019: 2.923 ton in Vlaanderen, 1.890 ton in Wallonië.

In Frankrijk verbod op gebruik van autobanden

In Frankrijk werd intussen het gebruik van autobanden voor het vastleggen van afdekzeilen verboden. Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (SP.A) vroeg aan de bevoegde minister Zuhal Demir of er eventueel ook in Vlaanderen een verbod komt.

“Na het aflopen van het subsidieproject kunnen landbouwers uiteraard nog altijd maar dan op eigen kosten silobanden laten inzamelen”, antwoordt Vlaams minister Zuhal Demir. “Ze kunnen eveneens versleten silobanden ruilen tegen meer recente afvalbanden, maar over deze inzamel- en ruilacties worden geen cijfers gerapporteerd.”

In Frankrijk ligt het anders dan in Vlaanderen. “Aangezien bij ons de landbouwers hun versleten silobanden kunnen ruilen tegen meer recente afvalbanden, is het risico op contaminatie van het veevoeder bij ons in Vlaanderen kleiner. De vraag is natuurlijk of landbouwers hun versleten silobanden wel degelijk inruilen. Ik zal opdracht geven aan de administratie of dit effectief gebeurt. We zullen dus een aantal controles doen”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent