Beterschap in zicht voor droogte

Beterschap in zicht voor droogte

De landbouwers die lijden onder de droogte kunnen uitkijken naar volgende week. Een echt natte periode komt er voorlopig niet, maar vanaf dit weekend worden er toch al sporadische regenbuien voorspeld. In de loop van volgende week levert het KMI een rapport af waarin de huidige periode al dan niet als uitzonderlijk wordt beoordeeld. Daarvoor mag het fenomeen maar eens in de twintig jaar voorkomen.

Erkenning als landbouwramp?

"Daarna is het aan de lokale besturen", zei landbouwminister Joke Schauvliege in het parlement na vragen van Jos De Meyer (CD&V) en Jelle Engelbosch (N-VA). "Zij moeten nagaan of de totale schade meer dan 1,24 miljoen euro bedraagt." Dat schadebedrag wordt, gezien de omvang van de droogte, wellicht geen probleem. Eenmaal de erkenning als landbouwramp er is, hebben landbouwers drie maanden de tijd om hun schade te bewijzen.

Een structureler oplossing zou een verzekering tegen weerseffecten zijn, gaf de minister woensdag aan. Daarvoor leeft echter weinig animo bij de verzekeraars. Onze regio is te klein, de polissen zijn te complex en wellicht zien de verzekeringsbedrijven er ook weinig winst in. "Niets belet landbouwers echter om zich bij een buitenlandse verzekeraar aan te sluiten", aldus Schauvliege. "Ik werk aan een subsidie waarmee ze een deel van hun premie kunnen terugkrijgen van de overheid."

Algemeen sproeiverbod recreatie

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé en zijn Oost-Vlaamse collega Jan Briers vragen aan Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om een algemeen sproeiverbod uit te vaardigen voor recreatieve doeleinden. Beide gouverneurs zaten woensdagmiddag samen om de droogte te bespreken. Het West-Vlaamse captatieverbod blijft uitbreiden en deint ook uit in Oost-Vlaanderen. De provincie vreest ook dat heel wat West-Vlaamse landbouwers de provinciegrens zullen oversteken op zoek naar grondwater.

"Drinkwater en persoonlijke hygiëne moeten gegarandeerd blijven. Alles in de recreatieve sfeer kunnen we niet meer toelaten. Auto's wassen, het gazon besproeien en zwembaden vullen, zijn niet meer te verantwoorden in tijden van waterschaarste. Een Vlaams verbod kan dagelijks een winst van 10 procent betekenen op onze drinkwatervoorraad. De drinkwaterproducenten kunnen wekelijks zo opnieuw een dagreserve aanleggen, waardoor de zomervoorraad drinkwater niet in het gedrang komt", aldus gouverneur Decaluwé. Het verbod komt er waarschijnlijk donderdag.

Gezuiverd afvalwater perfect geschikt...

Het (selectief) hergebruik van gezuiverd afvalwater kan de waterkringloop gedeeltelijk sluiten en het heeft ook een positief effect in het kader van de klimaatverandering. Dat zegt Aquafin. Het waterzuiveringsbedrijf vraagt daarom of het niet stilaan tijd wordt om de vooroordelen over hergebruik van gezuiverd afvalwater te laten varen.

Aquafin zuivert jaarlijks in zijn meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater. Na een mechanische en biologische behandeling voldoet dat water aan de strenge Europese en Vlaamse richtlijnen. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in oppervlaktewater. Maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen, aldus de maatschappij.

... om akkers te besproeien?

"Bedrijven kunnen een overeenkomst afsluiten met Aquafin voor de levering van gezuiverd afvalwater. Sommige bedrijven gebruiken het als koel- of proceswater en zo'n 25 ruimfirma's reinigen er hun tankwagens mee. Ook doorgedreven zuivering tot drinkwater is perfect mogelijk en gebeurt vandaag al door de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht in Koksijde."

Voor vijf van zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft Aquafin in de milieuvergunning de toestemming om het gezuiverde afvalwater te lozen in een poldergracht of -kanaal als het polderbestuur daar om vraagt. De installaties in Heist, Oostende, Brugge, Wulpen en Temse lozen dat zogenoemde effluent normaal in een grote rivier of kanaal maar bij langdurige droogte kan dat lozingspunt tijdelijk verplaatst worden zodat landbouwers in de poldergebieden het gezuiverde afvalwater kunnen gebruiken om er hun akkers mee te besproeien. Zo'n toestemming in de milieuvergunning kan Aquafin ook voor andere rioolwaterzuiveringsinstallaties aanvragen als er vraag naar is vanuit de landbouw, oppert Aquafin.

Belga

Meest recent

Meest recent