Machinedemo, ondiep werken door Lemken

Tijdens de demonstratie werd de focus gelegd op het ondiep bewerken van de bodem als techniek om de onkruidbeheersing aan te pakken. Hiermee speelt Lemken op een ‘mechanische’ wijze in op de trend van het steeds maar reduceren van de herbicideinzet.

Koralin 9

Allereerst kwam het nieuwe werktuigconcept Koralin 9 aan bod. Dit past binnen de toekomstvisie van Lemken, waarbij ze stellen dat mechanische onkruidbestrijding een proces van verschillende werkgangen is.

Bij de Koralin 9 worden 2 rijen van gekartelde schijven (diameter 510 mm) gevolgd door 3 rijen tanden, vervolgens egalisatieplaten en een looprol. Het is geen zuivere cultivator en geen zuivere schijveneg, maar een hybridemachine, omdat beide technieken worden gebruikt.

Voor iedere punt van de ganzenvoettand (DeltaCut) heeft al een schijf gelopen om de bodem open te trekken én om organisch materiaal te verkleinen. De tanden snijden de stoppel vervolgens over de volledige breedte af en zijn gemonteerd aan een vaste tandarm. Zo wordt hun positionering en hun taak verzekerd. De Koralin 9 kan ultra ondiep werken op 2 cm diepte en kan tot 10 cm werkdiepte gaan. Er is een uitvoering van 6,6m breed en eentje van 8,4m breed.

Met de Koralin 9 wordt er ook ingespeeld op het thema om water te besparen. Hoe dieper de grond open getrokken wordt, hoe meer water verdampt. Doe je dit ultra ondiep, dan is de mening dat je water bespaart en diesel, omdat de tractor minder hoeft te werken. De Koralin 9 aanziet Lemken als de ideale machine om na de maaidorser te komen. Dan is het droog, kan je de stoppel doorsnijden en een vals zaaibed aanleggen.

Karat 9

Met de Karat 9-cultivator die bestaat uit 3 rijen tanden, 1 rij schijven en een looprol kan je zowel ultra-ondiep als diep werken en dit door van ‘tanden’ te wisselen. Lemken heeft hiervoor een systeem waarbij het wisselen van tanden zeer snel gaat.

Worden er brede ganzenvoettanden gemonteerd, dan kan men met de Karat 9 een ondiepe bodembewerking doen, bv. een stoppelbewerking net zoals met de Koralin 9 hiervoor beschreven.

Wordt echter een smallere tand gemonteerd, eerder een beitel; dan kan met de Karat 9 heel wat dieper in de bodem gewerkt worden om de grond bv. te gaan decompacteren.

Rubin 10

De Rubin 10 valt onder de compact schijveneggen bij Lemken en is een nieuwe uitvoering die o.a. een grotere schijfdiameter heeft (nu 640 mm). Tevens is de positionering van de schijven in de machine gewijzigd. De eerste rij schijven staat anders gepositioneerd dan de tweede rij. Door deze tegengestelde opstelling loopt de machine nu kaarsrecht achter de tractor. Vanaf een diepte van 6 à 7 cm is de stoppel volledig doorgesneden.

De Rubin 10 is ook nog uit te rusten met een stroverdeeleg, egalisatietanden en –platen en een ruim gamma aan naloopwalsen. Tevens is er een ‘Seedhub’ zaadtank voor groenbemesters leverbaar. Bij starre werktuigen wordt deze elektrisch aangedreven bij hydraulische opplooibare machines.

Juwel

Lemken wou tijdens de demonstratie ook laten zien dat het met hun standaardploeg Juwel mogelijk is om ondiep te ploegen en zo ook een stoppelbewerking uit te voeren. 15 cm diep ploegen blijkt mogelijk te zijn, het moet niet altijd 20 cm en meer zijn. Tegelijk werd tevens de discussie aangesneden wat ‘ecoploegen’ is. De fabrikant geeft alvast mee dat met de Juwel zo diep als nodig en zo ondiep als mogelijk kan geploegd worden. “Maar wat ben je met ecoploegen (ondiep) als je rijsporen van 15cm diep moet wegwerken?”

Tijdens de demo liet Lemken zien dat je met de Juwel ‘onland’ kan ploegen, dus niet in de ploegvoor hoeft te rijden. De gps-besturingstechniek is heel dankbaar om dit mogelijk te maken. Door de onland ploegtechniek kan de tractor ook op bredere banden staan.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent