Landbouwer betaalde gemiddeld 304 euro per ha pacht per jaar, in West-Vlaanderen het duurst

De landbouwgrond is het duurst in West-Vlaanderen.
De landbouwgrond is het duurst in West-Vlaanderen. - Foto: AV

In 2019 betaalde een Belgische landbouwer gemiddeld 304 euro per ha per jaar voor de huur van beteelde gronden en 267 euro per voor grasland. In 20 jaar tijd is de pachtprijs van beteelde gronden met 64% gestegen en de prijs van grasland met 55%. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van StatBel.

West-Vlaanderen het duurst

De stijging is het sterkst in Vlaanderen, waar beteelde gronden met 78% is gestegen en grasland met 68%. In het Waalse Gewest is de stijging lager (respectievelijk +49% en +42%). De beteelde gronden zijn in Vlaanderen voor 380 euro per ha te huur en in Wallonië voor 241 euro per ha en grasland respectievelijk voor 326 euro per ha en voor 218 euro per ha.

Op provinciaal niveau is West-Vlaanderen het duurst met beteelde grond die gemiddeld 454 euro per ha kost en grasland dat gemiddeld 415 euro per ha kost. Dit is ruim 2 keer zoveel als in de provincie Luxemburg, waar de pacht voor beteelde gronden en grasland respectievelijk 171 euro per ha en 158 euro per ha bedraagt.

De pacht is het bedrag dat de pachter jaarlijks aan de verhuurder betaalt voor het gebruik van zijn grond voor landbouwdoeleinden.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent