Nieuw centrum in Kortrijk voor onderzoek van groenten en aardappelen

VEG-i-TEC, het nieuwe onderzoekscentrum voor de aardappel- en groenteverwerkende industrie op de site van de UGent Campus Kortrijk, neemt een nieuw gebouw in gebruik.
VEG-i-TEC, het nieuwe onderzoekscentrum voor de aardappel- en groenteverwerkende industrie op de site van de UGent Campus Kortrijk, neemt een nieuw gebouw in gebruik. - Foto: UGent, campus Kortrijk.

De onderzoeksgroep rond VEG-i-TEC heeft intussen heel wat ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies op laboschaal. Het nieuwe onderzoekscentrum en de state-of-the-art pilootinfrastructuur zal toelaten dergelijke studies op een (semi-) industriële schaal uit te voeren. Alle aspecten van de industriële productie en de verwerking van groenten en aardappelen zullen er gesimuleerd worden, van geoogst tot en met het verpakte product.

Pilootopstellingen voor waterbehandelingen

Zo zal het nieuwe onderzoekscentrum beschikken over pilootopstellingen voor waterbehandeling, waarbij tijdens het verwerken van verse groenten en aardappelen het hergebruik van het vervuilde waswater na gepaste waterbehandeling of desinfectie geëvalueerd kan worden.

Ook de geproduceerde nevenstromen zoals snijafval bijvoorbeeld zijn voer voor onderzoek waarop men verschillende extractietechnologieën, fermentaties en enzymatische voorbehandelingen kan toepassen. Zo krijgen deze afvalproducten nog een nuttige toepassing. En een mooi voorbeeld van een circulair proces, de kern van het ganse VEG-i-TEC onderzoek.

De waterbehandelingshal

Eén van de topics van onderzoeksgroep VEG-i-TEC is het bepalen van de (micro)biologische en chemische kwaliteit van (proces)water uit de voedingsindustrie. Het onderzoeksgebouw is daarom uitgerust met onder andere een (afval)waterbehandelingshal in de

Het gebouw bestaat uit verschillende testzones waar modulaire en mobiele 'piloten voor waterbehandeling' kunnen worden aangesloten. In de kelderruimte staan reeds diverse tanks (citernes) voor de opslag van te behandelen en behandeld water afkomstig uit de eigen proceshal of gecollecteerd bij bedrijven. Er zijn ook diverse waterbronnen van verschillende kwaliteit aanwezig, gaande van rivierwater (uit de naburige Leie) tot leidingwater. Er lopen momenteel al concrete onderzoeksprojecten rond waterkwaliteit, onder andere rond het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit proces- en afvalwater uit de groenten- en aardappelverwerkende industrie.

Hergebruik van proceswater uit levensmiddelenindustrie

De steeds grotere waterstress en bijgevolg stijgende waterprijzen benadrukken de nood om meer proces- of afvalwater te hergebruiken tijdens de verwerking van groenten en aardappelen. Dit is niet helemaal risicoloos. Om de waterkwaliteit en –veiligheid te garanderen, en daarmee ook deze van de voedingsproducten, onderzoekt en valideert de VEG-i-TEC onderzoeksgroep diverse waterbehandelingstechnologieën. Bij hergebruik kunnen bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen die breed worden ingezet tijdens de teelt en bewaring, namelijk accumuleren in het proceswater waardoor kruiscontaminatie naar bijvoorbeeld andere of hetzelfde type gewassen kan optreden.

Binnen het recent beëindigde VLAIO VIS-project met Flanders’ FOOD, Belgapom en UHasselt (WaMIP-project) onderzocht de onderzoeksgroep VEG-i-TEC samen met het laboratorium voor Fytofarmacie (UGent) onder andere het proces- en afvalwater (voor, tijdens en na conventionele waterbehandeling) dat met groenten en aardappelen in contact komt.

Waterzuiveringsinstallatie en gewasbeschermingsmiddelen

"De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat huidige - conventionele - waterzuiveringsinstallaties de gewasbeschermingsmiddelen onvoldoende uit het behandelde water verwijderen. Om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen bijde lozing en/of het hergebruik van dit (gezuiverde) afvalwater, moeten geavanceerde technologieën worden toegepast. In een recent opgestart onderzoeksproject zetten we in op een ozon-gebaseerde behandeling die zijn nut reeds bewezen heeft, maar nog verder onderzoek nodig heeft om tot een succesvolle toepassing te leiden in de industrie”, duidt professor Imca Sampers, projectleider VEG-i-TEC.

Het gebruik van een ozon-gebaseerde behandeling, al dan niet gecombineerd met actieve kool, heeft reeds aangetoond dat gelijkaardige componenten (bijvoorbeeld farmaceutische restproducten en/of pesticiden) efficiënt te verwijderen zijn uit bijvoorbeeld conventioneel gezuiverd huishoudelijk afvalwater. Maar er blijven nog heel wat onbekenden over vooraleer een succesvolle toepassing gegarandeerd kan worden. Onder andere de vraag of er hierdoor andere “gevaarlijke” producten gevormd worden.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent