Danny Coulier: ‘We hebben als pluimveesector collectief gefaald’

De vogelgriep komt bovenop de crisis die er nu al is in de pluimveesector.
De vogelgriep komt bovenop de crisis die er nu al is in de pluimveesector. - Foto: LBL

In de pluimveesector, in het bijzonder in de groeiende sector van de vleeskippen, staan de knipperlichten al enkele maanden op oranje, zelfs op vele bedrijven op rood.

Minder goede afzetmogelijkheden, te weinig slachtcapaciteit, bodemprijzen, dumping vanuit Polen en Oekraïne, de komende brexit...: het zijn allemaal redenen waarom de Vlaamse pluimveesector in een diepe crisis zit. En er lijkt niet onmiddellijk beterschap te verschijnen aan de gitzwarte horizon.

Uitbraak vogelgriep

Integendeel, de uitbraak van vogelgriep op een vleeskippenbedrijf in het West-Vlaamse Menen duwt de sector nog wat extra in het rood. “Verschrikkelijk”, zucht Danny Coulier. “En de sector beleeft al de grootste crisis in decennia.” Danny Coulier weet waarover hij spreekt. De West-Vlaming runt sinds 30 jaar een vleeskippenbedrijf en is voorzitter van de Landsbond Pluimvee.

Dat vroeg of laat ook in Vlaanderen een bedrijf – nu gaat het om een vleeskippenbedrijf – zou getroffen worden door vogelgriep was te verwachten. “Na de verschillende gevallen in het buitenland was het niet meer een kwestie van ‘of’ maar van ‘wanneer’ ook de vogelgriep op een professioneel bedrijf zou toeslaan.”

Het gaat om een groot bedrijf in Menen. “Ik verwacht dat daar in totaal 180.000 vleeskippen zullen worden geruimd. Aangezien er nauwelijks klinische symptomen waren en nauwelijks abnormale sterfte was, doet dit het vermoeden rijzen dat het om een besmetting gaat vanuit wilde vogels. Het maakt ons extra bezorgd dat het nu gaat om een vleeskippenbedrijf.” In de speciale afgebakende gebieden liggen heel wat bedrijven : in het beschermingsgebied (3 km) een 3 à 4 bedrijven en in het toezichtsgebied (10 km) zeker 40 pluimveebedrijven en ook 3 broeierijen.

De vogelgriep komt nog eens bovenop de zware crisis die er nu al is. “Deze crisis is nog zwaarder dan de dioxinecrisis.”

Dynamische groei

“De problemen met vogelgriep mogen we nu nog niet dramatiseren, maar alle parameters staan negatief: heel slechte prijzen, problemen met slachtcapaciteit, de nakende brexit en de dumping op de Europese markt van pluimveeproducten uit Polen en Oekraïne.”

Danny Coulier slaat mea culpa. “We hebben als sector collectief gefaald. Het ging de voorbije jaren heel goed, wat zorgde voor een behoorlijke groei. Ik hou van een dynamische groei, maar het was misschien te exponentieel. De bewustwording komt bij sommigen te laat. De roep om bijvoorbeeld minder te produceren, werd te weinig gehoord. De solidariteit is onvoldoende. Maar, we kunnen ook deze crisis aanpakken, als we daar allemaal samen voor gaan.”

Lieven Vancoillie

België verliest de status van vogelgriepvrij land

Na de uitbraak van de vogelgriep heeft de Wereldorganisatie voor Diergezondheid beslist dat ons land niet langer de status van vogelgriepvrij land heeft. Dat zal ongetwijfeld een effect hebben op de export van eieren, levende kippen en pluimveevlees. “Binnen Europa zou er normaal daardoor geen probleem zijn. Onze sector verkeert al in een heel zware storm,niet het minst door de dumping van pluimveeproducten uit Polen en Oekraïne”, stelt Danny Coulier. Door de intrekking van de status kunnen derde landen (buiten de EU) beslissen om de grenzen te sluiten. Het duurt ook minstens 3 maanden voor de intrekking kan worden opgeheven.

LV

Meest recent

Meest recent