Contrasterende evolutie van de landbouwprijzen in oktober

De index van pluimvee is sterk gedaald.
De index van pluimvee is sterk gedaald. - Foto: LBL

Het indexcijfer van groenten is namelijk met 19% gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. De stijging was meer uitgesproken voor teelten in open lucht (+22,1%) dan voor glastuinbouw (+13,7%).

Voor fruit staat de situatie in contrast met de stijging van de peren en de daling van de appels. In vergelijking met het oogstjaar dat in 2019 begon, is het prijsniveau voor zowel appels als peren dit jaar beter. Het indexcijfer van fruit voor oktober 2020 bedraagt 136,52 tegenover 104,41 in oktober 2019.

De stijging van de tuinbouwindex wordt gecompenseerd door een daling van de landbouwindex. De index van de hakvruchten is ook gedaald, net als die van de dieren: -2,2% voor runderen, -5% voor varkens en -13,4% voor pluimvee ten opzichte van september.

LV-StatBel

Meest recent

Meest recent