Nieuwe bedieningscomputer bij Bogballe

Bogballe heeft een nieuwe bedieningscomputer die inspeelt op precisielandbouwtoepassingen.
Bogballe heeft een nieuwe bedieningscomputer die inspeelt op precisielandbouwtoepassingen. - Foto: Bogballe

Volautomatische calibratie, sectiecontrole via GPS en gebruik van applicatiekaarten zijn voor de hand liggende functies in het pakket. Volgens Bogballe kan met deze nieuwe computer nog beter worden gestrooid om de gewasstand en -groei te optimaliseren.

De volautomatische hoeveelheid kalibratiefunctie verzekert dat de gewenste hoeveelheid welke in het veld moet worden verstrooid, ook daadwerkelijk wordt verstrooid. Een toedieningskaart of een gewassensor geeft nu aan dat de hoeveelheid kunstmest moet worden gevarieerd. De weegtechniek is hiervoor geschikt, aangezien deze kilo’s meet en vertaald naar kg/ha.

Met nieuwe algoritmen biedt Calibrator Totz een nog snellere kalibratie dan voorheen. Nog beter en preciezer strooien in de geren en kopakkers in combinatie met kantstrooien. En als de strooier is uitgerust met de optionele uitrusting Section Control Dynamic kan het strooisysteem in de hoeken van het veld met piekfijn afgestemde overlapping strooien.

Calibrator Totz bevat een geavanceerd bewakingssysteem dat de elektronische functies van de strooier kan diagnosticeren. De diagnose wordt continu uitgevoerd, zowel bij het inschakelen van de Totz als tijdens het strooien.

Meest recent

Meest recent