Startpagina Actueel

Landbouworganisaties verheugd over herwonnen AVP-vrij statuut

Gisteren werd ons land op internationaal niveau officeel vrij van Afrikaanse varkenspest verklaard. De landbouworganisaties, Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS), zijn weliswaar verheugd en kijken uit naar een snel herstel van de handel met derde landen. ABS pleit bovendien voor een gedetailleerd draaiboek bij een eventuele AVP-uitbraak in Vlaanderen.

Leestijd : 3 min

Federaal minister van Landbouw Clarinval maakte gisteren bekend dat, na de Europese Commissie, ook de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) op 21 december het AVP-vrije statuut voor België goedgekeurd heeft. De goedkeuring van de AVP-vrije status bij de OIE is in deze moeilijke tijden een opsteker voor onze varkenshouderij.

“Het herstel van de internationale AVP-vrije status zal het mogelijk maken om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees op gang te brengen”, stelt Wouter Wytynck, adviseur dierlijke veredeling bij Boerenbond. “Feit is dat het nog wel even zal duren vooraleer er daadwerkelijk varkensvlees naar China kan gaan, maar vanuit de varkensketen zal samen met het FAVV en het ministerie van Buitenlandse Zaken hard gewerkt worden om dit zo snel als mogelijk te bewerkstelligen. We worden daardoor op korte termijn minder afhankelijk van de prijsvorming in Duitsland. Dit is ook belangrijk voor het marktherstel dat hopelijk in het eerste kwartaal van 2021 ingezet wordt.”

“De binnenlandse prijsvorming is sterk afhankelijk van wat er op de Europese markten gebeurt”, benadrukt ook Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS. “Deze worden steeds meer verstoord door de recente uitbraak van AVP in Duitsland, de draaischijf voor de handel binnen de EU. Door de AVP in Duitsland kan geen Duits vlees meer naar Azië en wordt de Europese markt nu verzadigd door het Duitse overaanbod, met ongezien lage prijzen voor onze varkenshouders tot gevolg. Het herstel van de internationale AVP-vrije status door de OIE moet het nu mogelijk maken om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees weer snel op gang te brengen.”

AVP-draaiboek nodig in Vlaanderen

Hoewel de ziekte er nu is uitgeroeid handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. “Dat is iets waar we vandaag, puur preventief, nog te weinig van merken in Vlaanderen”, stelt Vandamme. ABS dringt daarom opnieuw aan bij de bevoegde Vlaamse minister Zuhal Demir, om in uitvoering van haar Everzwijnenplan dat ze in september 2020 voorstelde, snel over te gaan tot het ‘uitwerken van de meest kritische processen in detail en in nauw overleg met de betrokken stakeholders’ zoals te lezen staat in het plan.

Vandamme: “Het blijft broodnodig om de populatie wilde zwijnen in toom te houden, zoals ook staat te lezen in het everzwijnenplan van minister Demir: ‘… blijft het belangrijk om de populatie van everzwijnen onder controle te houden. Als we niet structureel ingrijpen, zijn de populatiegroei en de daarmee gepaarde overlast niet te overzien.’

Wij blijven in het everzwijnendossier hameren op een verstandige aanpak, rekening houdend met de sanitaire risico’s die verbonden zijn aan een lokale overpopulatie. Daarbij moet te werk gegaan worden met heel veel gezond boerenverstand, wars van door sommigen uitgesproken dromerige visies op meer ruimte voor echt wilde natuur in Vlaanderen. ” ” ”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Actueel

“Via fokkerij kan je emissies verminderen”

Veeteelt CRV is één van de vaste waarden op veeteeltvakbeurzen en ook op deze editie van Agribex is het bedrijf opnieuw op de afspraak. Landbouwleven vroeg Eric Lievens en Peter Vercauteren van CRV naar de grote en kleine trends in genetica. Van methaanarm melkvee gaat het via hoornloze en hittetolerante runderen naar China.
Meer artikelen bekijken