België nu ook varkenspest-vrij verklaard door Wereldorganisatie voor dierengezondheid

Ook voor de Wereldorganisatie diergezondheid is varkenspest uitgeroeid in België.
Ook voor de Wereldorganisatie diergezondheid is varkenspest uitgeroeid in België. - Foto: LBL

Het federaal voedselagentschap (FAVV) meldt dat de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) de zelfverklaring die België op 27 oktober heeft ingediend voor het herwinnen van de ziektevrije status ‘Afrikaanse varkenspest’ (AVP) voor alle suidae (varkens en everzwijnen, zowel in het wild als in gevangenschap) vandaag heeft goedgekeurd. Het zal binnenkort officieel worden gepubliceerd op de website van het OIE.

Internationaal vrij verklaard van AVP

Het FAVV startte in oktober de procedure bij de OIE om België volledig vrij te verklaren van Afrikaanse varkenspest, nadat meer dan een jaar geen nieuw ‘vers’ everzwijnenkadaver positief had getest op de ziekte. Later werden nog positieve kadavers gevonden, maar die waren meerdere maanden oud.

Nadat de Europese Commissie op 20 november de beperkingsgebieden ophief, heeft België nu ook op internationaal niveau de vrije status herwonnen. Dit bevestigt dat de ziekte officieel is uitgeroeid op Belgisch grondgebied.

Dit herstel van deze internationale vrije status door het OIE zal het mogelijk maken om de onderhandelingen met derde landen over het opheffen van de huidige embargo’s op Belgisch varkensvlees op gang te brengen. David Clarinval, federaal minister van Landbouw is verheugd: “Ik ben blij met deze goedkeuring van het OIE. Het zal België namelijk in staat stellen de onderhandelingen met derde landen, die een embargo op Belgisch varkensvlees hebben ingesteld, weer op gang te brengen. Ons kwaliteitsvlees is immers zeer populair in het buitenland, met name in Azië.”

Waakzaamheid geboden

Het FAVV waarschuwt evenwel om waakzaam te blijven. De Afrikaanse varkenspest circuleert immers nog steeds in Oost-Europa en het virus heeft zich in september verder verspreid naar het grensgebied in Duitsland met Polen. Ons land volgt, net als alle Europese landen, de situatie aandachtig op om zo een tweede introductie van het virus te voorkomen.

Hoewel de ziekte nu is uitgeroeid handhaaft het Waalse Gewest in het zuiden van de provincie Luxemburg nog steeds strenge toezichts- en controlemaatregelen. In de toekomst zullen ze geleidelijk aan worden afgebouwd, volgens een reeds vastgestelde strategie.

FAVV/Belga

Meest recent

Meest recent