Startpagina Veeteelt

Clarinval erkent varkens-, pluimvee- en melkveesector als sectoren in crisis

David Clarinval, federaal minister van Zelfstandigen en Landbouw stuurde op 22 december een nota naar de sociale verzekeringsfondsen waarin 3 landbouwsectoren worden erkend als zijnde in crisis. De pluimvee-, melkvee- en varkenssector krijgen vrijstelling of uitstel van betalingen.

Leestijd : 2 min

Minister Clarinval stelt in een persbericht: “Ik sta aan de zijde van de zelfstandigen en de boeren die getroffen zijn door de gezondheidscrisis en de bijhorende maatregelen. Alles moet in het werk worden gesteld om hen door deze moeilijke periode heen te helpen.”

Drie veehouderijsectoren in crisis

De varkens-, melkvee- en pluimveesectoren verkeren in een bijzonder moeilijke situatie: zij worden getroffen door zowel de maatregelen die in het kader van de Covid-19-crisis worden genomen als door andere economische omstandigheden. Voor de pluimveesector gaat het onder meer om de aanhoudende verspreiding van vogelgriep, voor de varkenssector om de aanhoudende verspreiding van Afrikaanse varkenspest in andere EU-landen, waaronder Duitsland, en voor de melkveesector om de wereldwijde daling van de melkprijzen.

Concreet vereenvoudigt deze erkenning als sector in crisis het beheer van de verzoeken om uitstel of vrijstelling van bijdragen van de betrokken landbouwers voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Voor de varkenssector worden deze maatregelen met nog 2 extra kwartalen verlengd.

“De impact van deze economische omstandigheden op deze sectoren is tijdelijk, maar diepgaand. Daarom was het noodzakelijk om hen een adempauze te geven”, aldus Clarinval.

Alle zelfstandigen die getroffen worden door de Covid-19-crisis komen al in aanmerking voor een vereenvoudigde procedure in geval van een verzoek om vrijstelling van hun sociale bijdragen. De erkenning door de minister van deze 3 sectoren als sectoren in crisis zal een sneller en gegroepeerd beheer van deze verzoeken voor het huidige en het volgende kwartaal (de volgende 3 kwartalen voor de varkenssector) mogelijk maken.

Behoud van sociale rechten

De betrokken landbouwers zullen hun bijdragen kunnen uitstellen zonder hun sociale rechten te verliezen. Een vrijstelling van bijdragen zal betekenen dat zij hun sociale rechten behouden, maar zonder dat de betrokken kwartalen in aanmerking worden genomen bij de berekening van hun pensioen. Het is ook mogelijk voor hen om een vermindering van het bedrag van hun sociale bijdragen te verkrijgen op basis van hun verwachte reële inkomen voor 2020 en 2021.

Er moet ook aan worden herinnerd dat de door de Covid-19-crisis getroffen landbouwers vanaf 1 januari 2021 zullen kunnen genieten van het nieuwe overbruggingsrecht, dat gebaseerd is op een omzetdaling van 40%.

Lees ook in Veeteelt

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken