Cumela start ‘Stop Diefstal’ campagne

Cumela start ‘Stop Diefstal’ campagne

De impact op de ondernemer is groot en de schade kan oplopen in de tienduizenden euro’s. Om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor de bendes die deze apparatuur roven slaat Cumela voor deze actie de handen ineen met LTO, Fedecom en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Ook deze organisaties gaan hun achterban oproepen om te registreren en markeren.

Serienummers

Een groot probleem bij het opsporen van gestolen apparatuur is het ontbreken van de juiste gegevens. Om opsporing te vereenvoudigen is het nodig om te beschikken over het serienummer en een correcte omschrijving van de gestolen apparatuur. Na een diefstal moet de getroffen ondernemer vaak de serienummers laten opzoeken door de leverancier. Dit belemmert de opsporing, correcte en snelle registratie in politiesystemen en zorgt voor vertraging in de schadeafwikkeling bij verzekeraars.

Door gebruik te maken van de bestaande app ‘Stop Heling’ kunnen bedrijven eenvoudig én veilig registratielijsten met foto’s opstellen. Registreren is de eerste stap, het permanent markeren van de kostbare apparatuur is stap twee. Markeren met een niet te verwijderen label met postcode en telefoonnummer van de eindgebruiker werkt preventief. Tevens zorgt de markering ervoor dat apparatuur minder geschikt is voor heling en zorgt dat de logistiek van gestolen apparatuur risicovoller wordt.

Campagne

Om ondernemers te stimuleren om mee te doen aan de campagne Stop Diefstal stelt de organisatie via dochteronderneming Cumela verzekeringen 300 sets met labels en waarschuwingsstickers beschikbaar voor het markeren van geregistreerde apparatuur.

Politie en verzekeraars geven aan dat het registreren en duidelijk permanent markeren van apparatuur twee eenvoudige stappen zijn die een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van diefstallen en bemoeilijken van heling. De komende weken gaat Cumela werken aan het bewustzijn van de cumela-ondernemer en start het 5 februari met de campagne Stop Diefstal!

Cumela roept alle gebruikers, brancheorganisaties en leveranciers van diefstalgevoelige apparatuur op om vanaf 5 februari daadwerkelijk in actie te komen. Stop Diefstal!

Cumela

Meest recent

Meest recent