Wageningse studie over biologisch afbreekbare folie irrelevant voor België

Bekijk de certificering voor je afbreekbare folie aankoopt.
Bekijk de certificering voor je afbreekbare folie aankoopt. - Foto: LBL

In haar thesis vergeleek PhD student Yueling Qi de effecten van macro en micro plastic residu van polyethyleen en biodegradeerbaar plastic mulch film. Zo keek ze naar de ontwikkeling van de planten, de micro-organismen rond de wortels (de rhizosfeer), de fysicochemische eigenschappen van de bodem en de bodemfuncties.

Bij de potproeven werd de ontwikkeling van tarwe vergeleken op potgrond met 1% plastic toegevoegd. De toevoeging van 1% is gebaseerd op metingen in China waar de hoeveelheid plastic in de bodem in de loop van tientallen jaren is toegenomen door gebruik van niet afbreekbare folies. Hieruit bleek dat de groei en ontwikkeling van tarwe slechter was bij potgrond met afbreekbaar bioplastic bestaand uit Pullulan, PET en PBT vergeleken met traditioneel polyethyleen-plastic. De reden is dat bio-afbreekbaar plastic veel invloed heeft om de bodembacteriën en abiotische bodemkenmerken zoals zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid.

Niet relevant

De Wageningse studie zou voor België en Nederland wel irrelevant zijn. Invoerder Samco System Vlaanderen Jo Van der Donck (VDD Agri) geeft aan waarom: “De PhD student baseert zich op ervaringen en folies die gebruikt worden in de Chinese markt, waar ze geen of weinig gebruik maken van afbreekbare folies. Als eerste is er sowieso een fout gemaakt in de analyse van de film omdat PET en PBT niet biologisch afbreekbaar zijn in de bodem en deze materialen niet worden toegepast in biologisch afbreekbare folies die hier worden verkocht.”

Effect na 500 jaar

In de experimenten gebruikte Yueling Qi 1% plastic/folie gemengd in de grond, wat ook onrealistisch zou zijn. Dit is wellicht de hoeveelheid niet afbreekbaar plastic die in China in de bodem wordt gevonden, maar dit is niet het geval voor biologisch afbreekbare films. De hoeveelheid afbreekbare folie die in een landbouwbodem aanwezig is, kan volgens Van der Donck nooit hoger zijn dan 0,001 a 0,002%. “De 1% is het resultaat als je niet-afbreekbare folie in een bouwvoor voor 500 jaar op hetzelfde perceel zou toepassen. Dit feit maakt de studie ook onrealistisch en niet overeenstemmend met de praktijk en het gebruik van afbreekbare folie in de landbouw in Europa”, aldus Van der Donck.

Samco en andere bedrijven die folie ontwikkelen, zijn bereid om folie aan te leveren om deze proeven samen op een correcte en realistische manier uit te voeren.

Kijk naar certificering

In Europa gebeurt er heel wat onderzoek naar afbreekbare (landbouw)folie. Er is dan ook heel wat op de markt dat niet schadelijk is voor de bodem. “De folie van Samco is niet schadelijk voor de bodem. Stukjes in de bodem zijn afgebroken na 2 jaar, en hebben door de lage kwantiteit geen negatief effect op het bodemleven en de bodemkwaliteit.”

Om zeker te zijn dat je als landbouwer met goede afbreekbare folie te maken hebt, kijk je best naar de certificering. De folies moeten biologisch afbreekbaar zijn in de bodem en verschillende ecotoxiteits-testen doorstaan voor ze de certificering krijgen. “Er zijn in Europa certificeringsbedrijven en -instellingen die al lang afbreekbare folies testen en certificeren, namelijk Din Certco, TUV Austria en Vinçotte. De norm die voor afbreekbare films voor toepassing in de landbouw geschikt zijn hebben het OK Soil certificaat.”

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent