8 van de 17 nertsdierhouderijen in Vlaanderen hebben een vergoeding tot stopzetting aangevraagd

Tegen eind 2023 moeten alle nertsdierhouderijen in Vlaanderen dicht.
Tegen eind 2023 moeten alle nertsdierhouderijen in Vlaanderen dicht. - Foto: Pixabay

Gwenny De Vroe, Vlaams parlementslid voor Open VLD, vroeg hierover meer uitleg in de commissie Dierenwelzijn aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). “In 2019 nam het Vlaams parlement het decreet rond een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering aan. Krachtens deze regeling wordt het houden van pelsdieren vanaf 1 december 2023 verboden op Vlaams grondgebied. Aangezien het vooral ging om een ethische beslissing, werd beslist om de toenmalige 17 nertsdierenhouders een vergoeding en compensatie toe te kennen.”

Vlaams minster Ben Weyts: “In december en januari hebben 6 pelsdierhouders een aanvraag ingediend. Ze hebben nog tijd tot 23 januari. Het blijkt toch wel aan te slaan, want er zijn tot op heden 7 pelsdierhouderijen die een aanvraag bij de landcommissies hebben ingediend in het kader van de regeling van de vergoeding bij de bedrijfsstopzetting en -reconversie van pelsdierhouderijen. Deze maand beslist de landcommissie over de volledigheid van het eerste dossier. De beslissing over de andere dossiers zal natuurlijk volgen. Ik heb geen zicht op de snelheid daarvan.”

Stopzettingen, geen reconversies

1 pelsdierhouderij diende een aanvraag in via de IHD-PAS-regeling. “Deze maand is de beslissing over de vergoeding geagendeerd op de zitting van de bevoegde landcommissie. Hierna wordt het aanbod gedaan, waarna, als de pelsdierhouder in kwestie akkoord gaat, er tot betaling wordt overgegaan. In totaal hebben dus 8 pelsdierhouderijen een aanvraag ingediend voor vergoedingen. Bij de acht in kwestie gaat het om stopzettingen, niet om reconversies”, aldus minister Ben Weyts.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent