157 aanvragen voor VLIF-steun voor bedrijfsovername

Akkerbouw staat op 1 voor VLIF-steun overname.
Akkerbouw staat op 1 voor VLIF-steun overname. - Foto: LBL

Voor een toekomstgerichte en duurzame landbouwsector is de instroom en verjonging van bedrijfsleiders bevorderen een basisvoorwaarde, stelt Stijn De Roo, Vlaams parlementslid voor CD&V. “We weten immers dat de vergrijzing van de bedrijfsleiders in de agrarische sector een feit is en dat de verjonging moeizaam verloopt.”

Een van de mogelijkheden die Vlaanderen biedt, is de overnamesteun via het VLIF, het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Uit opgevraagde cijfers bij Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat sinds het begin van de legislatuur en van september 2019 tot oktober 2020 in totaal 157 bedrijfsovernames werden geselecteerd voor overnamesteun. “Wanneer deze overnames volledig zijn uitgevoerd en voldoen aan de voorwaarden, kan worden overgegaan tot een volledige uitbetaling van de steun”, zegt landbouwminister Hilde Crevits.

Provincie en specialisatie

Het aantal geselecteerde VLIF-aanvragen per provincie: Antwerpen (31), Limburg (15), Oost-Vlaanderen (26), Vlaams-Brabant (10) en West-Vlaanderen (75).

Het aantal geselecteerde VLIF-aanvragen per specialisatie: akkerbouw (80), pluimvee (4), rundvee (37), tuinbouw (22), varkens (9) en andere (5).

“De hervorming van het GLB zal ik gebruiken om voldoende sterke instrumenten in te zetten om nieuwe en jonge landbouwers alle kansen te bieden”, geeft minister Hilde Crevits nog mee. “Zij verdienen extra aandacht en ondersteuning zodat ook zij met passie en fierheid en gewapend met kennis en inzicht de landbouwbedrijven van morgen vorm geven.”

Zowel in pijler 1 als in pijler 2 van dat GLB wordt nagegaan op welke manier (extra) ondersteuning voor de jonge landbouwers kan worden ingezet.

“Maximaal wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheden om jongeren die bedrijven overnemen te ondersteunen via vestingssteun. De voorbereiding van het strategisch plan dat eind 2021 moet worden ingediend is in volle voorbereiding.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent