Tijdelijke VLIF-waarborg voor land- en tuinbouwbedrijven getroffen door slechte conjunctuur, vogelgriep en brexit

Land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten door de moeilijke coronaconjunctuur kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gebruik maken van een tijdelijke waarborgregeling.
Land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten door de moeilijke coronaconjunctuur kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gebruik maken van een tijdelijke waarborgregeling. - Foto: Belga

Land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten door de moeilijke coronaconjunctuur kunnen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gebruik maken van een tijdelijke waarborgregeling. Ze kunnen hun werkingsmiddelen voor de operationele kosten verhogen via een gewaarborgd krediet.

Omzetdaling van minimaal 15 % aantonen

Bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider, kunnen via hun kredietinstelling de waarborg aanvragen. De aanvrager moet aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de slechte conjunctuur. Ofwel moet hij of zij een omzetdaling van minimaal 15% na 1 september 2020 aantonen in vergelijking met eenzelfde periode in 2019 en 2020, ofwel moet hij of zij aantonen dat de omzet met minimaal 15% is gedaald in vergelijking met het gemiddelde van eenzelfde periode in de 3 voorgaande jaren.

Regeling uitgewerkt door departement Landbouw & Visserij

De maximale looptijd van de kredieten is 7 jaar en de waarborg geldt voor 3 jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. Het ministerieel besluit hiervoor kan vanaf nu via het e-loket worden aangevraagd. De regeling werd door het Departement Landbouw & Visserij uitgewerkt op vraag van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

“We willen de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de moeilijke slechte conjunctuur, de vogelgriep of Brexit een duwtje in de rug geven en tijdelijk ondersteunen. We doen dat via de waarborgregeling of overbruggingskredieten. We hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk land- en tuinbouwers deze crisis te boven komen”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent