Lely innoveert met circulaire oplossingen

De Lely Exos zorgt autonoom voor de graslandwinning.
De Lely Exos zorgt autonoom voor de graslandwinning. - Foto: Lely

Tijdens het digitale event - te midden van de koeien van de familie Keyzer - zette André van Troost, zijn voorganger in de bloementjes. Alexander van der Lely was immers 25 jaar CEO van het familiebedrijf. Van Troost nam begin 2020 de fakkel over. Als chairman blijft van der Lely nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het bedrijf. Hij zal samen met de bedenker van de Lely-melkrobot, Karel van den Berghe, de langetermijnvisie mee helpen uitstippelen.

Van Troost heeft veel vertrouwen in de toekomst van robots. “Alhoewel we door corona in een andere wereld leven, blijft de rol van de boer onveranderd, of werd deze zelfs belangrijker. We moeten de wereld blijven voeden.”

Circulaire oplossingen

Sinds 2018 bereikte het bedrijf enkel belangrijke mijlpalen. Zo werd een recordverkoop gerealiseerd in 2019, werd de bedrijfssite in Maassluis uitgebreid en werd een nieuwe locatie opgestart in de Verenigde Staten. Lely verkoopt nu ook melkrobots in China en de verkoop boomt in Latijns-Amerika. Met deze opsomming wilde van Troost aantonen dat het goed gaat met Lely. Het bedrijf zeilt gestaag verder onder de slogan We create the future en gelooft daar ook rotsvast in. “De wereld heeft landbouwers nodig, maar de landbouwers hebben ook toekomstperspectief nodig!”, stelt van Troost. “Met de Farm of the future bouwen we daar elke dag aan. Het hart van ons melkveebedrijf is de melkrobot. Zo kan de boer zich volop met de koeien bezig houden. Onze robots zijn erg betrouwbare machines. Wereldwijd werden al meer dan 10.000 A5-melkrobots verkocht.”

Van Troost benadrukt dat de wereldbevolking groeit, maar ook dat die steeds veeleisender wordt inzake voeding. “Consumenten willen weten waar hun voeding vandaan komt, ze willen weten hoe de dieren werden behandeld, wat de impact is op het milieu.” Daarom hecht Lely groot belang aan circulaire oplossingen waarbij waardevolle voedingsstoffen herbruikbaar zijn, afval beperkt wordt en er zo min mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen gebeurt. “We zoeken naar oplossingen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren en het onderhoud voorspelbaar te maken door slimmer gebruik te maken van beschikbare data.”

Tijdens de Lely Future Farm Days presenteerde Lely dan ook trots 3 baanbrekende innovaties – de gele revoluties – die verder invulling geven aan de Farm of the Future.

Stalsysteem met 70% minder ammoniakemissie

De Lely Sphere is een baanbrekend nieuw stalsysteem voor het scheiden van mineralenstromen en verwaarden van emissies. Het systeem scheidt mest en urine bij de bron, zet stikstofemissies om en creëert 3 waardevolle meststromen.

Het systeem bestaat uit eenvoudige en makkelijk toepasbare onderdelen. Allereerst worden mest en urine meteen van elkaar gescheiden. De urine stroomt door separatiestrips naar de kelder, terwijl de mest blijft liggen. Dit is de eerste emissiebeperkende stap want door brongericht te scheiden ontstaat minder ammoniak in de stal. De Lely Sphere N-Capture zorgt voor een onderdruk in de kelder en zuigt mestgassen af die onder en net boven de stalvloer ontstaan. Hierbij zit ook het restant van de gevormde ammoniak op het loopoppervlak en de kelder. Het filter in de N-Capture vangt de ammoniak af en zet deze, met behulp van zuur, om in circulaire kunstmest. De stalreinigingsrobot Discovery Collector, zuigt regelmatig de vaste mest op, houdt de stalvloer schoon en voert deze dikke fractie af naar een gekozen afstortplaats.

Lely Sphere is een nieuw stalsysteem voor het scheiden van mineralenstromen en verwaarden van emissies.
Lely Sphere is een nieuw stalsysteem voor het scheiden van mineralenstromen en verwaarden van emissies. - Foto: Lely
Melkveehouders kunnen de gescheiden meststoffen inzetten voor precisiebemesting. Zo worden mineralenkringlopen beter gesloten, stikstofemissies gereduceerd en ontstaat een gezonder stalklimaat. Uit officiële metingen op testbedrijven blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stal met 70% vermindert in vergelijking met een gewone roostervloer. Als emissiebeperkend systeem onderscheidt Lely Sphere zich daarnaast door het hergebruik van de stikstof als kunstmestvervanger. Het systeem wordt verder uitgetest op 4 pilootbedrijven.

Benutting grasland verhogen

Eén van de doelstellingen is het optimaal benutten van eigen grondstoffen. Met de Lely Exos kan de veehouder het voederen van voedzaam vers gras maximaliseren. Het elektrisch aangedreven voertuig gaat autonoom gras maaien op de weide.

De machine laadt er het gras in de wagen, rijdt ermee naar de stal en doseert het in de voergang. Zo kan dag en nacht vers gras aangevoerd worden. Op die manier benutten de melkveehouders de voederwaarde van hun ruwvoer beter en kunnen ze meer melk produceren van eigen grasland. Bovendien zorgt het systeem voor een besparing op arbeid en voerkosten. Volgens Lely is een combinatie met beweiden heel goed mogelijk. Uit ervaringen op testbedrijven blijkt dat een melkveebedrijf tijdens het groeiseizoen, van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar, de helft van de ruwvoerbehoefte kan invullen met vers gras. Het voordeel kan oplopen tot meer dan 2 cent/l melk.

Efficiënter werken

met juiste inzichten

Het juiste gebruik van de grote hoeveelheid data die wordt verzameld op een bedrijf, wordt alsmaar belangrijker. Daarom stelde Lely ook zijn nieuwe beslissingsondersteunend platform, Lely Horizon, voor.

Lely Horizon is een nieuw omvattend managementsysteem.
Lely Horizon is een nieuw omvattend managementsysteem. - Foto: Lely
Horizon is een applicatie dat gegevens analyseert, inzichten geeft en proactief advies biedt om het leven van de veehouder gemakkelijker, de veestapel gezonder en de boerderij winstgevender te maken. Horizon zal het huidige T4C-managementsysteem vervangen. Het verbindt de data van de robots van Lely met beschikbare relevante data van leveranciers op de boerderij. Gegevens worden verwerkt tot bruikbare informatie die op elk apparaat en op elk moment beschikbaar is. Het geeft boeren de tools om efficiënter te werken en geeft ze meer controle om hun eigen doelen te bereiken.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent