Startpagina Bieten

Bieten

Bieten

Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Behandelingsdrempel in suikerbieten opvolgen is nodig

Vorige week werd de behandelingsdrempel voor bladluizen in suikerbieten op de meeste percelen binnen het waarschuwingsnetwerk van het KBIVB en LCV niet bereikt. Toch gaan veel percelen richting de drempel, waardoor nauwgezette opvolging aan de orde is.

De bietenzaai is laat, maar nog niet extreem

De uitzaai van de bieten is laat dit jaar, sinds 30 april is er wel een inhaalbeweging. Hoewel de uitzaai laat is, meldt het KBIVB dat het andere jaren nog later was, zoals in 2001.

Vernietig onkruiden vóór de zaai in bieten

Door de regens van de afgelopen weken is er op verschillende percelen een sterke onkruiddruk zichtbaar. Het is aanbevolen een behandeling uit te voeren om deze te vernietigen aangezien zij niet gecontroleerd kunnen worden met het FAR systeem na de zaai. Dat meldt het KBIVB.

Meest gelezen

Voederbieten bewaren, reinigen en verwerken

Voederbieten hebben vele troeven op het vlak van voederwaarde en verhogen de veerkracht van de ruwvoederwinning op een rundveebedrijf. Toch is het voor tal van landbouwers wat zoeken naar een geschikte inpassing in hun bedrijfsvoering. Hierbij spelen nog steeds bepaalde onzekerheden en vooroordelen rond bewaring, reinigen en verwerken.

Optimale gewasbescherming in voederbieten: eerst waarnemen, dan behandelen

Voederbieten vragen aandacht op het gebied van gewasbescherming door de negatieve invloed van ziekten en plagen. Anderzijds hebben de kosten van gewasbeschermingsmiddelen en bespuitingen een belangrijk aandeel in de kostprijs van de teelt. Daarnaast wordt het gamma aan beschikbare gewasbeschermingsmiddelen alsmaar kleiner. Optimalisatie van het gebruik van middelen is nodig om de teelt voldoende te kunnen blijven beschermen.

Vergelingsziekte bestrijden in bieten in 2023

Sinds het verbod op neonicotinoïden en bij gebrek aan andere doeltreffende alternatieven op dit moment, heeft het KBIVB een 120 dagenregeling aangevraagd voor het gebruik van bladinsecticiden ter bestrijding van groene bladluizen en dus ter bestrijding van virale vergeling.

Beperkt areaal, maar toch ruime keuze aan voederbietrassen

Bij voederbieten is, naast een goede teelttechniek, de rassenkeuze van belang. Er is een ruim aanbod aan rassen, en elk ras heeft zijn specifieke kenmerken die maken dat het al dan niet geschikt is voor een bepaalde grondsoort, teeltwijze of gebruik.

Een suikerbietcampagne om nooit te vergeten!

De campagne 2022 kende een nooit gezien turbulent einde. Deze campagne zal men zich herinneren als een campagne van uitersten, met hoge opbrengsten ten opzichte van zware verliezen. Het was een campagne waarin planters zich niet steeds op gelijke voet behandeld wisten, waarin solidariteit tussen planters en fabrikant en tussen de planters onderling aan de orde van de dag was.