Precisieveeteelt: Waar staan we nu?

Veeteelt

De rendabiliteit van de veehouderij staat de laatste jaren sterk onder druk. Daarom moet men het potentieel van ieder dier maximaal benutten en efficiënt omspringen met grondstoffen. Kunnen geavanceerde technologieën hier een meerwaarde bieden?

Van links naar rechts ziet u Marc Sneyders (Bayer), Jürgen Vangeyte (ILVO), Stef Mertens (Crelan), professor Buysse (UGent), Pieter Callens (Eubelius) en Miel Hostens (UGent) in debat.

Overleeft de landbouwer de vierde industriële revolutie?

Mechanisatie

Om een onderwerp als gegevensverwerking deftig aan de man te brengen heb je een dramatische titel nodig, moet de vakgroep Landbouweconomie van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent (UGent) hebben gedacht. Het onderwerp bleek eerder deze maand, op de jaarlijkse landbouwstudiedag zelf, nochtans boeiend genoeg, en bood veel stof tot discussie.

Project ‘Internet of Food & Farm’ officieel van start

Mechanisatie

Dinsdag en woensdag ging het Europese H2020-project ‘Internet of Food & Farm’ officieel van start in Amsterdam. Meer dan 140 betrokkenen uit de Europese instellingen, lidstaten, kenniscentra en industrie waren aanwezig.

Olivier Van Look bij kalfjes van minder dan een maand oud.

Technologie vergemakkelijkt het leven

Actueel

De tijd dat landbouwers nog alles met de hand doen, is bijna voorbij. Hoewel die landbouwers dichter bij hun dieren staan, kan de moderne veeteler dat ook, maar dan met wat meer technologie. In zijn hoeve ‘Ter Schriek’ in Ekeren, woont Olivier Van Look, die enkele technologische snufjes in de werking van zijn bedrijf heeft geïmplementeerd, zijn schuur renoveerde en een hoevewinkel uitbaat.

Voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht worden vooruit geschoven omdat gelijkaardige precisielandbouwtechnieken en -principes hier van nut zijn.

Demonstratieproject: Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops)

Precisielandbouw

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. In maart 2017 start het demonstratieproject ‘Precisielandbouw Teelten Open Lucht (SMART Crops) waarbinnen innovatieve technieken worden gedemonstreerd voor voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht. Naast de demonstratie op pioniersbedrijven en proefcentra komt ook het economische aspect van precisielandbouw aan bod.

Slimme landbouw via “SMART-Bodem”

Precisielandbouw

Op 15 februari gaat het nieuwe demonstratieproject “SMART-Bodem” van start. Dit project tracht Vlaamse landbouwers kennis te laten maken met een nieuwe “slimme” techniek om de variatie van verschillende bodemeigenschappen binnen een perceel in kaart te brengen. Bovendien wordt gedemonstreerd hoe de landbouwer op deze variatie kan inspelen met een plaatsspecifiek beheer.

Precieze toekomst

Edito

Corry Broekx, de zeventig jaar gepasseerd, maar met precisielandbouw nog altijd mee.

Prachtige evolutie richting precisielandbouw bij loonbedrijf Broekx

Mechanisatie

Dat op precisielandbouw of precisieloonwerk geen leeftijd staat bewijst Corry Broekx uit het Limburgse Bree. De stichter van dit loonbedrijf toont ook op zeventigjarige leeftijd dat hij nog steeds mee is met de laatste technologische ontwikkelingen. Zo maakt hij nu vlot gebruik van GPS-stuurautomaten en andere precisielandbouwtechnieken.

De medewerkers van de  Hooibeekhoeve samen met de specialisten van New Holland en dealer Luyckx bij de overhandiging van de nieuwe tractoren.

Hooibeekhoeve investeert in tractoren én in precisielandbouw

Mechanisatie

De Hooibeekhoeve was toe aan nieuwe tractoren om zijn proefveldwerking en landbouwonderzoek te verrichten. Daarom investeerde ze in twee nieuwe trekkers, voorzien van de laatste technologie, niet enkel op het gebied van motoren, transmissies en banden. Zo werd er met deze aanschaf ook geïnvesteerd richting precisielandbouw.

Minister Muyters verwacht dat het innovatief bedrijfsnetwerk EUKA een dynamiek op gang kan brengen in de drone-industrie.

Philippe Muyters lanceert dronecluster EUKA

Mechanisatie

Op 21 februari 2017 stelde Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse dronecluster EUKA voor aan het grote publiek. EUKA wil de drone-industrie in Vlaanderen op de kaart zetten. Ook de landbouw behoort tot de beoogde sectoren.

“De bedoeling is om reeds gevalideerde technieken, uit onderzoek of uit andere sectoren, dichter bij de landbouw te brengen”, verduidelijkt ILVO-onderzoeker Jarissa Maselyne.

‘Internet of Things’: Boerderij met een eigen brein?

Mechanisatie

Samen met 71 meewerkende partners sleepte het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) financiering in de wacht voor een Europees project dat de introductie van ‘Internet of Things’ (IoT) in de landbouw wil versnellen. Met IoT laat je verschillende apparaten samenwerken door ze via internet te verbinden, zoals bijvoorbeeld sensoren en drones.

Staatssecretaris Van Dam stelt ruim 2 miljoen euro ter beschikking voor de eerste fase.

Nederland richt Nationale Proeftuin Precisielandbouw op

Meest recent

In Nederland komt er een Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Daar zullen de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw in de praktijk kunnen worden getest en doorontwikkeld. De Nederlandse Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken stelt ruim 2 miljoen euro voor vier jaar beschikbaar voor de eerste fase van de proeftuin. Naar verwachting investeert het bedrijfsleven bovenop de ruim 2 miljoen van het ministerie 8 miljoen euro in vier jaar.