Startpagina Maïs

Snijmaïsopbrengst, duidelijk lager dit jaar

Afgelopen voorjaar werd al duidelijk dat we geen normaal maïsteeltseizoen zouden kennen in 2016. Het voorjaar was zeer nat en werd opgevolgd door een warme, droge (na)zomer. Voor de teelt van snijmaïs betekende dit snel dat het rendement lager zou liggen. Nu dezer dagen overal in Vlaanderen gehakseld wordt, kan men de vrees van afgelopen voorjaar alleen maar bevestigen.

Leestijd : 2 min

Algemeen horen we een teeltrendement van snijmaïs dat uitkomt op 50 tot 70% van normale jaren. Natuurlijk zijn er steeds uitschieters in positieve en negatieve zin. In de praktijk horen we dat de eerst gezaaide percelen de beste opbrengsten lijken te geven, ook de laat gezaaide percelen blijken nog mee te vallen. De opbrengst hangt sterk af van de neerslag die is gevallen en nog meer van de intensiteit van de regenbuien en hoe de gronden dit konden verwerken.

Dat er in sommige regio’s een maïstekort is, werd afgelopen zomer al duidelijk. Veehouders gingen dan ook spoedig op zoek naar extra maïspercelen om bij te kopen. Eerder deze week kwam Landbouwleven een hakselploeg tegen op een tiental kilometer van Brussel die hakselmaïs 90 km ver moesten transporteren richting Noord-Limburg. Voor alle duidelijkheid: het ging hier niet om maïs voor de biogasinstallatie, maar om hakselmaïs voor melkvee.

De droogte van afgelopen weken zorgde dan toch nog voor één voordeel. De vrachtwagens die de hakselmaïs moesten vervoeren, konden zonder probleem mee het veld oprijden onder de pijp van de hakselaar. Zo verliep de logistiek van de oogstketting alvast vlotter. Waren er geen vrachtwagens beschikbaar, dan voorzag de loonwerker tractoren met hooglosser. Met een goed uitgekiende logistiek valt dus nog wat rendement te winnen in de oogstketting.

Voor meer foto’s en filmpjes van dit oogsttafereel verwijzen we graag naar onze website www.landbouwleven.be.

Nog een echo die we in de praktijk horen is de bemerking van landbouwers die ons aangeven dat nog niet alle snijmaïs hakselrijp is. Eens te meer geldt dus de aanbeveling om zelf naar uw eigen perceel te gaan kijken als boer om uw individuele situatie te beoordelen.

Lees ook in Maïs

Meer artikelen bekijken